Situaţia privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) la data de 31.12.2021

Execuția Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru I.G.P.F. - aparat propriu

Categorii de cheltuieli

2021

 

Titlul I "Cheltuieli de personal"

157.097.376

Titlul II "Bunuri și servicii "

32.385.688

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

100.346.808

Titlul XI "Alte cheltuieli"

11.773

Titlul XIII "Active nefinanciare"

3.905.430

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

293.747.075

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

127.623.141

Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

127.623.141

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.517.823

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.517.823

Titlul IX  " Asistență  socială"

13.026

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"

                               13.026

Titlul IX  " Asistență  socială"

56.880

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale "

56.880

TOTAL GENERAL

422.957.945

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe