Situaţia privind execuția bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu)  la data de 31.12.2020

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2020

Titlul I "Cheltuieli de personal"

151.225.855

Titlul II "Bunuri și servicii "

26.574.796

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

53.891.978

Titlul XI "Alte cheltuieli"

6.960

Titlul XIII "Active nefinanciare"

32.002.501

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

263.702.090

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

71.830.686

Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

71.830.686

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.371.194

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.371.194

Titlul IX  " Asistență  socială"

39.528

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"

 39.528

TOTAL GENERAL

 336.943.498

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe