Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) 2023

   

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română (aparat propriu) pe anul 2023 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" - 363.619.870 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - 55.521.400 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" - 1.788.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Asigurări şi asistenţă socială" - 111.800 lei.

 

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) 2023

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F. - aparat propriu

Categorii de cheltuieli

2023

Titlul I "Cheltuieli de personal"

218.979.100

Titlul II "Bunuri şi servicii "

43.482.330

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

98.187.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

0

Titlul XIII "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR"

121.000

Titlul XV "Active nefinanciare"

2.850.440

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

363.619.870

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

55.521.400

Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

55.521.400

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.788.000

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.788.000

Titlul IX "  Asigurări și Asistenţă  socială"

111.800

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale "

111.800

TOTAL GENERAL

421.041.070

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe