Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) 2021 actualizat la data de 31.12.2021

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) pe anul 2021 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională – Paza și siguranță frontierei" : 296.604.500 lei,  din care pentru activităţi Frontex: 10.250.000 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională - Paza și siguranță frontierei": 142.617.200 lei, din care pentru activităţi Frontex: 9.313.200 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" : 1.518.430 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă": 14.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale": 57.400 lei;

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) 2021 actualizat la data de 31.12.2021:

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F. – aparat propriu

Categorii de cheltuieli

2021

Titlul I "Cheltuieli de personal"

157.257.050

Titlul II "Bunuri şi servicii "

32.403.350

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

103.024.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

12.200

Titlul XIII "Active nefinanciare"

3.907.900

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

296.604.500

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

142.617.200

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

142.617.200

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.518.430

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.518.430

Titlul IX  " Asigurări și Asistenţă  socială"

14.000

Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă" 

14.000

Titlul IX " Asigurări și Asistenţă  socială" 

57.400

Total Cap. 68.50 - SURSA A –  "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale " 

57.400

TOTAL GENERAL

440.811.530

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe