Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externă UE

DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA 
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

(FĂRĂ TVA)

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

ROFSIB2016OS3A10P06 - „Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa UE”

18/FSIB/

29.07.2016

77 de luni de la 29.07.2016

3.633.281,10

16.441.687,00

Contract subsecvent de servicii nr. 20/ 399 din 29.12.2020

7.777,61

35.196,00

61 de zile de data semnării contractului subsecvent

Obiectul contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de mentenanţă corectivă pentru echipamentele electronice din compunerea sistemelor fixe de supraveghere Attica din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, respectiv repararea a doua TX-uri.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe