Care sunt conditiile legale de recrutare pentru incadrarea din sursa esterna / admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne?

O.M.A.I. nr. 665 / 2008 privind activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne

Art. 20.

(1) Conditiile legale de recrutare din sursa externa pentru persoanele care intentioneaza sa dobandeasca statutul de politist sau cadru militar in Ministerul Internelor si Reformei Administrative, precum si pentru persoanele care intentioneaza sa sustina examen de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative sunt urmatoarele:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului;
e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
f) sa aiba studii corespunzatoare cerintelor postului pentru care candideaza, iar candidatii la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;
g) sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
h) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
j) nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
k) indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea prin concurs a functiei publice cu statut special.

(2) Nu pot fi incadrate din sursa externa ca politisti/cadre militare persoanele care au avut aceasta calitate, daca:
a) au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 lit. c), h), i) si k) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) au fost trecute in rezerva in conditiile art. 85 lit. d), i), j), k) si ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) La incadrarea din sursa externa ca politist sau cadru militar in posturi de specialitate prevazute cu profesii/ocupatii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica si cerintele acestor prevederi legale.

(4) Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate in conditiile prezentului ordin numai in situatiile in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobandesc grade militare mai mici decat cele avute in rezerva.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe