Carieră

Tabel cu rezultatele finale la proba scris[ la examenul de promovare a personalului contractual - muncitor calificat (fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune)
Tabel cu rezultatele finale la proba scris[ la examenul de promovare a personalului contractual - muncitor calificat (ospătar)
Tabel cu rezultatele finale la interviu la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual - referent debutant
Tabel cu rezultatele la interviul pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual - referent debutant
Tabel cu rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare a personalului contractual - muncitor calificat (ospătar)
Tabel cu rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare a personalului contractual - muncitor calificat (fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune)
Tabel cu rezultatele la selecția dosarelor de înscriere la examenul de promovare a personalului contractual - muncitor calificat (ospătar)
Tabel cu rezultatele la selecția dosarelor de înscriere la examenul de promovare - muncitor calificat (fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune)
Tabel cu rezultatele la selecția dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual - referent debutant
Anunț de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual - referent debutant
Anunț de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual - muncitor calificat (ospătar)
Anunț de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual - muncitor calificat (fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune)
Anunț privind repartiția candidaților declarați ”admis” la concursul pentru ocuparea a 88 de posturi vacante de agent de poliție, specialitatea ture serviciu, prin încadrare directă
Tabel cu rezultatul următorului candidat la evaluarea psihologică la concursul pentru ocuparea a 88 de posturi vacante de agent de poliție, specialitatea ture serviciu, prin încadrare directă
Anunț deschidere fișă medicală pentru următorul candidat admis la concursul organizat pentru 88 posturi de agent de politie, specialitatea ture serviciu
Programare la evaluarea psihologică a următorului candidat declarat admis la concursul pentru ocuparea a 88 posturi agenți de poliție, specialitatea Ture Serviciu
Anunț - Ofertă ocuparea unui post de către următorul candidat declarat admis la concursul de ocupare a 88 posturi agenți de poliție, specialitatea Ture Serviciu
Anunț privind repartiția candidaților participanți la concursul de admitere la SPAPF ”Avran Iancu” Oradea la examinarea medicală la CMDTA ”Dr.Nicolae Kretzulescu” Bucuresti
Anunț privind repartiția candidaților declarați ”admis” la concursul pentru ocuparea a 88 de posturi vacante de agent de poliție, specialitatea ture serviciu, prin încadrare directă
Tabel nominal cu rezultatul final la examenul de promovare în trepte profesionale superioare a personalului contractual
Tabel nominal cu rezultatul final la examenul de promovare în trepte profesionale superioare a personalului contractual
Tabel cu rezultatele la evaluarea psihologică la concursul pentru ocuparea a 88 de posturi vacante de agent de poliție, specialitatea ture serviciu, prin încadrare directă
Anunț - deschidere fișă medicală pentru următorii patru candidați admiși la concursul organizat pentru 88 posturi de agent de politie, specialitatea Ture Serviciu
Rezultatele finale obținute la conmcursul pentru ocuparea postului de şef birou la Centrul Operațional de Coordonare (la nivel birou) din cadrul Serviciului Management Operațional

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe