Relații cu publicul

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, asigura accesul cetatenilor la orice informatie de interes public, prin intermediul Compartimentului de Relatii Publice, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, intre orele 08.00 - 16.00:

Oradea, Strada Calea Aradului nr. 2, cod 410223, judetul Bihor,
Telefon: 0259.401.400, Fax: 0259.418.924,
e-mail: ijpf.bihor@mai.gov.ro

Petiții

Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002.

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulata în scris, ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite autorități și instituții publice.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.

Cererea, petiția sau reclamația trebuie să conțină o descriere detaliată a împrejurărilor în care s-au produs faptele sau să indice temeiul legal în care se face solicitarea.

Puteți înregistra cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea dumneavoastră prin intermediul formularului următor:

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe