Informații publice

Contract subsecvent de servicii nr. 1 la acordul cadru nr. 162 din 24.06.2020 - Mentenanță prevenitvă și corectivă pentru navă maritimă de supraveghere - Proiect OPV 6610
Contract subsecvent nr. 16 - 228 din 25.08.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Acord cadru nr. 233 din 25.08.2020 - Măști de protecție
Contract subsecvent de servicii nr. 16 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de servicii nr. 17 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de achiziție publică de produse nr. 1/242 din 04.09.2020 la acordul cadru nr. 233 din 25.08.2020 - Măști de protecție
CS 2 la AC 233 din 25.08.2020 - Masti de protectie
Acord cadru nr. 233 din 25.08.2020 - Masti de protecţie
CS 1 la AC 233 din 25.08.2020 - Masti de protectie
Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract subsecvent de servicii nr. 3 la acordul-cadru nr. 2 nr. 2 din 08.01.2020 - lot 1 - Mentenanță subsisteme de comunicații și IT
Contract subsecvent de servicii nr. 3 nr. 226 data 24.08.202 la acordul-cadru nr. 520 din 25.09.2019 - lot 3 - Mentenanță sisteme optoelectronice de supraveghere
Contract de achiziţie de produse nr. 221 din 21.08.2020 - Nave FRONTEX - Șalupe maritime
Act adițional nr. 1 la contractul de achiziție de produse nr. 221 din 21.08.2020- Nave FRONTEX - Șalupe maritime
Act adițional nr. 2 contract nr. 221 din 21.08.2020 -AD2- Nave FRONTEX - Șalupe maritime
Contract nr. 221 din 21.08.2020 -AD2- Nave FRONTEX - Salupe maritime
Contract nr. 221 din 21.08.2020 -AD1- Nave FRONTEX - Salupe maritime
Contract nr. 221 din 21.08.2020 - Nave FRONTEX - Salupe maritime
Contract subsecvent de servicii nr. 5 la acordul-cadru nr. 589 din 24.10.2019 - lot 2 - Mentenanță senzori radar
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna iulie 2020
Contract subsecvent nr. 15 - 213 din 12.08.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de servicii nr. 15 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 4/ 209 din 10.08.2020 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - Mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
CS 4 la AC nr. 98 din 19.03.2020 - mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe