Informații publice

Situaţia privind achiziţiile publice în luna septembrie 2020
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna septembrie 2020
Contract de achiziție de produse nr. 293 din 14.10.2020 - Modernizarea sistemului automat de recunoaştere a numerelor plăcuţelor de înmatriculare (ANPR)
Contract 293 din 14.10.2020 - Modernizarea sistemului automat de recunoaştere a numerelor plăcuţelor de înmatriculare (ANPR)
Contract de achiziţie publică de produse nr. 292 din 12.10.2020 - Extinderea, în contextul EUROSUR, a centrelor regionale de coordonare
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 6/ 287 din 12.10.2020 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
Contract nr. 292 din 12.10.2020 - Extinderea, în contextul EUROSUR, a centrelor regionale de coordonare
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmaţiei cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract de achiziţie de produse nr. 284 din 08.10.2020 - Modernizarea și extinderea sistemului Eurodac la nivelul PFR - stații de amprentare EURODAC
Contract nr. 284 din 08.10.2020 - Modernizarea și extinderea sistemului Eurodac la nivelul PFR – stații de amprentare EURODAC
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în luna august 2020
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în luna septembrie 2020
Contract subsecvent de servicii nr. 20 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 20 - 281 din 02.10.2020 -AD1- Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 20 - 281 din 02.10.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Act adiţional nr. 1 la contractul subsecvent de servicii nr. 20 281 din 02.10.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 5/ 275 din 01.10.2020 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - Mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
Contract subsecvent de servicii nr. 17 la acordul-cadru nr. 389 din 02.08.2017 - Mentenanţă corectivă echipamente electronice
CS 17 la AC 389 din 02.08.2017 - MENTENANŢĂ CORECTIVĂ ECHIPAMENTE ELECTRONICE
Contract subsecvent de servicii nr. 4 la acordul-cadru nr. 2 din 08.01.2020 - lot 1 - Mentenanță subsisteme de comunicații și IT
Contract de achiziție de produse nr. 270 din 28.09.2020 - Platforme mobile de supraveghere
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract subsecvent nr. 23 la acordul-cadru nr. 179 din 31.03.2017 - Mentenanță ATTICA
Contract subsecvent de servicii nr. 19 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe