UPDATE: Anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de produse -

Vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a inițiat procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de produse „MĂȘTI DE PROTECȚIE” prin anunțul de publicitate nr. ADV 1139166 publicat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice în data de 02.04.2020, stabilind termenul limită de depunere a ofertelor la data de 08.04.2020, ora 13.00.

Prin referatul de necesitate nr. 242361 din 02.04.2020 a fost stabilită cantitatea de 500.000 măști de protecție respiratorie, ce urmau a fi distribuite pentru toate structurile teritoriale.

Totodată, prin strategia de contractare nr. 396926 din 02.04.2020, a fost stabilită utilizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea contractantă a ales să inițieze o procedură de negociere fără publicare,  în vederea semnării unui acord cadru, fără reluarea competiției, cu mai mulți operatori economici care comercializează produse medicale ce fac obiectul procedurii, întrucât perioada necesară organizării unei licitații deschise sau restrânse nu poate fi respectată din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorității contractante, cauzate de decretarea stării de urgență și luarea măsurilor ce se impun pentru prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, în temeiul decretului prezidențial nr. 195/2020 din 16.03.2020.

În data de 06.04.2020, prin Ordinul comandantului acțiunii Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 74549 din 06.04.2020 privind repartiția unui număr de 4.150.000 măști de protecție cu trei pliuri a fost aprobată repartizarea pentru instituția noastră a 250.000 măști de protecție donate de către SC Dante International SA.

Având în vedere că măștile de protecție ce vor fi repartizate de la IGSU vor asigura protecția personalului structurilor Poliției de Frontieră pentru o perioadă ce va asigura desfășurarea unei proceduri de achiziție licitație deschisă, ce implică publicarea unui anunț de participare atât în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice cât și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se impune anularea procedurii de negociere fără publicare prealabilă organizată pentru achiziționarea de MĂȘTI DE PROTECȚIE”, întrucât motivele care au stat la baza organizării acesteia au rămas fără temei.

Mai mult, art. 104 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că procedura de negociere fără publicare, în regim de urgență, nu poate fi organizată pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iar prin această repartizare, stocurile de măști de protecție vor asigura autorității contractante o perioadă suficientă pentru organizarea unei proceduri de achiziție competitive, se impune anularea procedurii de achiziție organizate în regim de urgență.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe