Situaţia privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) la data de 31.12.2019

  Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2019

Titlul I "Cheltuieli de personal"

127.280.244

Titlul II "Bunuri și servicii "

24.626.303

Titlul VII "Trasferuri interne"

                               55.074

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

257.402

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

21.887.802

Titlul XI "Alte cheltuieli"

2.752

Titlul XIII "Active nefinanciare"

764.098

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

174.873.675

Titlul VII "Alte transferuri"

74.710

 Total Cap. 61.25 - SURSA A -  "Cercetare dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională"

74.710

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

134.170

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

25.665.013

Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

25.799.183

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.405.761

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.405.761

Titlul IX  " Asistență  socială"

4.214

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"

  4.214

TOTAL GENERAL

 202.157.543

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe