Situaţia privind execuția bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) la data de 31.12.2018

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2018

Titlul I "Cheltuieli de personal"

110.076.063

Titlul II "Bunuri şi servicii "

19.969.902

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

79.505

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

29.627.079

Titlul XI "Alte cheltuieli"

17.279

Titlul XIII "Active nefinanciare"

10.889.084

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

170.658.912

Titlul VII "Alte transferuri"

125.155

 Total Cap. 61.25 - SURSA A -  "Cercetare dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala"

125.155

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

74.566

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

39.558.017

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

39.632.583

Titlul VI  "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"

3.469

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.023.561

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.027.030

Titlul IX  " Asistenta  sociala"

0

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea in rezerva"

0

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

340

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

340

TOTAL GENERAL

211.444.020

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe