Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 04.05.2020

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) pe anul 2020 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 260.892.170 lei,  din care pentru activităţi Frontex 5.506.000 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 77.937.000 lei, din care pentru activităţi Frontex 12.025.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" – 1.801.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă" – 16.000 lei;

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 04.05.2020:

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2020

Titlul I "Cheltuieli de personal"

161.379.800

Titlul II "Bunuri şi servicii "

34.697.270

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

61.357.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

2.700

Titlul XIII "Active nefinanciare"

3.455.400

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

260.892.170

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

77.937.000

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

77.937.000

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.801.000

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.801.000

Titlul IX "Ajutoare la trecerea în rezervă"  

16.000

Total Cap. 68.08 - SURSA A – " Asigurări și Asistenţă  socială"

16.000

TOTAL GENERAL

 340.646.170

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe