Servicii de asistență juridică pentru polițiștii de frontieră pentru anul 2022

Servicii de asistență juridică pentru polițiștii de frontieră pentru anul 2022

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI,

Având în vedere prevederile O.M.A.I. nr. 9 din data de 9 martie 2009 privind condițiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru faptele săvârșite în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu sediul în mun. București, Bulevardul Geniului, nr. 42C, sector 6, cod 060117, organizează o procedură de atribuire a unui contract de prestări servicii de asistență juridică pentru polițiștii de frontieră.

În acest sens, vă invităm ca, până la data de 27.01.2022, ora 10:00, să transmiteți, pe adresa de e-mail: achiziții.igpf@mai.gov.ro, o propunere financiară pentru servicii de asistență juridică pentru polițiștii de frontieră, conform prevederilor documentației de atribuire, atașată prezentei invitații.

Împreună cu documentele solicitate prin documentația de atribuire, veți transmite:

  • o adeverință eliberată de Barou care să ateste faptul că sunt plătite toate taxele necesare exercitării profesiei de avocat până la data depunerii ofertelor și faptul că sunteți înscriși pe tabloul avocaților definitivi;
  • o copie a asigurării de malpraxis valabilă la data depunerii ofertelor.

În speranța că veți da curs invitației de participare, vă mulțumim anticipat.

 

Caiet de sarcini asistență juridică.

Formulare asistență juridică.

Model contract-cadru asistență juridică.

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe