iProcureNet

Experţii în achiziţii publice în faţa inovaţiilor în domeniul securităţii

Numeroase soluţii inovative în domeniul securităţii încă nu au fost utilizate pe piaţă. Proiectul iProcureNet finanţat din fonduri europene va schimba acest lucru prin mobilizarea unui grup specializat de experţi.

Sovereign Clouds, Blockchains, Urban Security, Cybersecurity: noile tehnologii şi provocările societăţii impun transformări în sectorul de securitate. Dar Europa încearcă să crească nivelul de cunoaştere al noilor soluţii inovative din domeniul securităţii introduse constant pe piaţă - în ritmul producerii şi diseminării acestora pe tot continentul. Lipsa unei înţelegeri de ansamblu a sistemelor este cauzată, în principal, de caracterul specific al politicilor de securitate, de schimbarea acestora într-un ritm accelerat, de transpunerea greoaie în legislaţiile şi standardele naţionale, regionale sau locale, şi chiar de restricţiile bugetare.   

Aici intervin specialiştii în domeniul achiziţiilor: aceştia reprezintă promotorii în ceea ce priveşte asigurarea securităţii pieţei astfel încât aceasta să raspundă noilor provocări.  ©Ministère de l'Intérieur-J. Rocha

Unim forţele tuturor specialiştilor în achiziţiile publice

iProcureNet, lansat în luna mai 2019, este o  reţea nouă de practicieni bazată pe principiile mai sus menţionate. Cinsprezece parteneri din unsprezece ţări Franţa, Estonia, Spania, Cipru, Ungaria, Slovacia, Lituania, Marea Britanie, Portugalia, România şi Bulgaria şi-au unit deja forţele.   

Iniţiativa, finanţată de Comisia Europeană, are ca scop reunirea unui grup de experţi din diferite domenii ale securităţii, specialişti în achiziţii, dar şi jurişti şi academicieni.

Jean-Michel Riaux, director de Achiziții în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Franța este încântat să facă parte din această iniţiaitivă. "iProcureNet va stimula dialogul şi va contribui la realizarea unor achiziţii commune la nivel transfrontalier", explică Riaux.

Achiziţiile - promotor pentru inovare

Marine Thevenin, practician în domeniu, coordonează această iniţiativă prin intermediul Ministerului de Interne din Franţa şi este convinsă că achizitorii vor deveni parte al ciclului de inovare. Ei vor coordona procedurile de achiziţii într-o direcţie care să provoace furnizorii să vină cu tehnologii inovatoare, iProcureNet va acoperi această lipsă. Rezultatul - industria tehnologică şi de cercetare va fi determinată să acţioneze, iar legătura între cercetare şi piaţă va fi una strânsă.

Pe de altă parte, achiziţiile comune cu ajutorul unor soluţii sigure nu numai vor optimiza politica de preţ, dar vor sprijini la oferirea unor răspunsuri la provocările actuale ale societăţii, precum şi la consolidarea securităţii prin uniformizarea unei pieţe comune la nivel European.

Un mediu comun pentru experţii în achiziţii publice de la nivel European

În următorii cinci ani, proiectul va sprijini experţii în achiziţii publice astfel încât aceştia să poată realiza achiziţii comune. Nikolai Stoianov, director adjunct în cadrul Institutului de Apărare de la Sofia, Bulgaria stabileşte o startegie iProcureNet: "În baza expertizei comune a experţilor în domeniul achiziţiilor publice, vom realiza, localiza şi analiza modalitatea de derulare a achiziţiilor la nivelul UE, inclusiv strategiile de investiţii de la nivel national, nevoile, piaţa de securitate, precum şi obstacolele care afectează colaborarea transfrontalieră. La sfârşit, vom avea o idee clară în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţii într-un mediu sigur la nivelul UE şi atingerea unei concepţii unitare în acest sector."

iProcureNet va pune accentul pe trei subiecte, respectiv lupta împotriva crimei organizate şi a terorismului, securizarea frontierelor externe, precum şi  managementul dezastrelor.

Un pachet de servicii destinat experţilor în achiziţii

Iniţiativa va înfiinţa o platformă online care va permite comunităţii iProcuteNet comunicarea directă şi schimbul de informaţii. În fiecare an, iProcureNet va organiza o conferinţă publică prin intermediul căreia vor fi diseminate toate informaţiile relevante desprinse din cercetările efectuate, constituind, astfel, o excelentă oportunitate de a stabili contacte cu alţi experţi în domeniul achiziţiilor de la nivel European.

Mai mult, iProcureNet va actualiza permanent platforma publică cu informaţiii utile atât pentru instituţiile publice, cât şi pentru cele private şi ONG-uri. 

Domeniul achiziţiilor este unul de o importanţă deosebită pentru fiecare actor implicat în acest proces, iar iProcureNet caută să stabileasca o colaborare strânsă între experţii în achiziţii publice şi agenţiile de aplicare a legii, ONG-uri, precum şi sinergia cu alte proiecte europene. Experţii achizitori doresc să contribuie la concepte inovatoare în acest domeniu.

Pentru mai multe informaţii despre proiect sau despre înscrierea în comunitate, persoană de contac este: Marine Thevenin, Coordonator, Ministerul de Interne Francez - ofiţer de presă: Christiane Abele, ARTTIC.

  • Proiectul iProcureNet

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe