Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016


În anul 2016, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere. În derularea activităţilor specifice, Poliţia de Frontieră Română a vizat atingerea următoarelor obiective: 

 • Aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale şi europene, într-o manieră unitară şi coerentă în acord cu atribuţiile conferite de legislația specifică domeniului de activitate.
 • Monitorizarea, coordonarea și evaluarea permanentă a activităților privind executarea controlului la frontiere, a modului de implementare a aquis-ului Schengen la nivelul structurilor subordonate şi urmărirea aplicării celor mai bune practici europene în activitatea de control la frontiere.
 • Gestionarea eficientă a migraţiei ilegale şi a infracţionalității transfrontaliere înregistrate în zona de competenţă teritorială a poliţiei de frontieră, prin implementarea, într-o manieră unitară, a măsurilor specifice de prevenire şi combatere a acestora, coordonarea - în limitele şi condiţiile stabilite de lege - activităţilor desfăşurate de structurile subordonate şi derularea efectivă de acţiuni de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere.
 • Asigurarea unei reprezentări de înalt nivel a statului român, a M.A.I. şi P.F.R. în relaţiile de cooperare cu structurile similare din ţările vecine, cu structurile partenere din ţările membre U.E., cu agenţiile europene, precum şi cu alte instituţii cu care se colaborează.
 • Asigurarea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile din subordine.
 • Gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate la nivelul instituţiei.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ REALIZAŢI:

 • Valorile de trafic înregistrate în punctele de control trecere frontieră au fost de aproximativ 54.400.000 treceri persoane (46.970.000 cetăţeni U.E. şi 9.430.000 cetăţeni non-U.E.) şi 16.200.000 mijloace de transport. În comparaţie cu anul trecut, valorile de trafic pentru persoanele care au trecut frontiera României au crescut cu 22,3% (50.300.000 treceri persoane), iar pentru mijloace de transport cu 20% (13.500.000).

A fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei, efectivele poliţiştilor de frontieră care şi-au desfăşurat activitatea la controlul de frontiera şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.

S-a avut în vedere atât creşterea gradului de securitate al frontierelor externe U.E., cât şi respectarea legislaţiei interne şi apărarea interesului naţional. În acest sens, Poliţia de Frontieră Română a efectuat verificări sistematice asupra cetăţenilor din state membre U.E. şi non-U.E. care tranzitează frontiera, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi internaţionale, în scopul prevenirii tranzitării frontierei de către persoane, provenite din state aflate în zonele de conflict și care pot derula activităţi ce reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii interne şi externe.

 • În anul 2016 au fost constatate 19.083 fapte ilegale, din care 8.084 infracţiuni şi 10.999 contravenţii.

Cele mai multe infracţiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegală a frontierei şi falsul sau uzul de fals (2.669 fapte), urmate de infracţiunile de natură economico-financiară, inclusiv contrabanda cu bunuri (1.614 fapte) şi braconajul piscicol (932 fapte).

Anul trecut, la frontiera cu Ucraina au fost depistate cele mai multe fapte de natură penală, numărul acestora reprezentând 24,4% din numărul de infracţiuni constatate la frontiera României, iar cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate la frontiera cu R. Moldova (24,4% din numărul total).

 • În anul 2016 nu s-a permis intrarea în ţară unui număr de 530 cetăţeni străini ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de intrare în ţară. Principalele motive pentru care a fost dispusă măsura de nepermitere a intrării în ţară au fost: nu deţine o viză valabilă sau un permis de şedere valabil, respectiv nu posedă documentaţia necesară pentru a justifica scopul şi condiţiile de şedere. De asemenea, în urma controalelor desfăşurate nu s-a permis intrarea în ţară pentru 164 cetăţeni străini care erau semnalaţi ca o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale. Totodată, la controlul de frontieră au fost depistate şi predate autorităţilor competente 2.959 persoane, cetăţeni români şi străini, date în urmărire generală.
 • Pe linia migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră au depistat în zona de competenţă 1.624 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera, din care 1.075 pe sensul de intrare în ţară şi 549 pe sensul de ieşire, mare parte dintre ei acţionând ilegal la frontieră organizaţi în grupuri de migranţi, cu sprijinul unor traficanţi.
  • au fost depistate 351 grupuri de migranţi si au fost identificaţi 140 traficanţi/facilitatori.
  • 197 dintre migranții depistați au încercat să treacă ilegal frontiera ascunși în mijloace de transport, 1.031 au fost depistați acționând ilegal la frontiera verde, iar celelalte 396 de persoane au fost depistate încercând să treacă ilegal folosindu-se de alte metode (documente de călătorie și vize false, substituire de persoană, evitarea controlului de frontieră etc.).

În ceea ce priveşte naţionalitatea persoanelor depistate în tentativă de trecere ilegală a frontierei, se constată că cei mai mulți provin din următoarele ţări: Irak, Siria, Pakistan, Afganistan, Turcia, Kosovo, Albania, Sri Lanka, Maroc și Egipt.

În ce priveşte fenomenul migraţiei ilegale, ţinând cont de situaţia politică şi militară din nordul Africii şi Orientul Apropiat şi Mijlociu, considerăm că în continuare va exista o presiune asupra frontierei de sud, sud-vest a României. O analiză în ceea ce priveşte migraţia ilegală indică faptul că în prezent, România nu se confruntă cu un aflux masiv de persoane care încearcă să treacă fraudulos graniţa. Fenomenul migraţiei ilegale la frontiera României se păstrează în continuare scăzut, dar situaţia este atent monitorizată.

Pentru gestionarea fenomenului migraţionist la frontierele României în eventualitatea unui aflux masiv de migranţi, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost luate o serie de măsuri, după cum urmează:

 • au fost identificate și transferate temporar la frontiera cu Bulgaria și cea cu Serbia mijloace tehnice de mobilitate și supraveghere în vederea creșterii capacității operative;
 • au fost analizate rapoartele și analizele transmise de Agenția FRONTEX, Europol, Interpol, C.C.P.I., informările primite de la atașații de afaceri interne, Inspectoratul General pentru Imigrări, fiind întocmite și transmise 254 buletine de informare.
 • în contextul intrării în vigoare a U.G. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți, au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanți ai structurilor de cooperare în vederea elaborării documentelor pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia.
 • având în vedere creşterea presiunii la frontiera cu Serbia şi Bulgaria, a fost elaborat şi aplicat planul interinstituţional încheiat cu I.G.P.R. şi I.G.J.R., având ca scop cooperarea pentru intensificarea controlului la frontiere şi menţinerea ordinii publice în zonele de frontieră.
 • au fost luate măsuri de creştere a capacităţii operaţionale a dispozitivului de supraveghere a frontierei cu Serbia, prin organizarea, planificarea şi desfăşurarea unor acţiuni în sistem integrat cu Jandarmeria Română, Poliţia Română şi Inspectoratul General de Aviaţie.
 • a fost elaborat Planul de Acțiune privind întărirea dispozitivului de control la frontieră - Garda de Coastă și I.T.P.F. Giurgiu, cu personal din cadrul I.G.P.F., în scopul creșterii eficienței activităților de control la frontieră, precum și pentru gestionarea corespunzătoare a forțelor și mijloacelor aflate la dispoziția structurilor teritoriale.

Cazuri semnificative

 1. În data de 16.01.2016, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Lunga au observat, cu ajutorul sistemului de termoviziune, un grup de persoane care se deplasa pe jos, pe câmp, dinspre frontieră spre interiorul ţării. Imediat, mai multe patrule de intervenţie şi supraveghere a frontierei de stat au intervenit, grupul fiind interceptat în apropierea frontierei, pe direcţia localităţii Comloşu Mic. Din primele verificări s-a stabilit că sunt 60 de persoane de sex masculin, cu vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani. Acestea au declarat că sunt din Pakistan, Irak, Afganistan, Somalia şi Maroc. Au fost contactate autorităţile de frontieră sârbe în vederea cercetării în comun a evenimentului şi punerii în aplicare a acordului de readmisie.
 1. În data de 30.12.2016, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra în ţară un cetăţean bulgar la volanul unui autocamion înmatriculat în Bulgaria. Conform documentelor de însoţire a mărfii, acesta transporta cutii cu drajeuri de ciocolată, din Bulgaria către o societate din Ungaria. În baza analizei de risc, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră români și bulgari a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport cu aparatul pentru detectarea CO2, care a indicat valori peste nivelul normal. Astfel, s-a procedat la deschiderea și verificarea compartimentului marfă, iar in interiorul acestuia au fost descoperite ascunse 48 de persoane - 17 minori, 9 femei și 22 de bărbați. În cadrul cercetărilor preliminare, s-a stabilit că erau aceştia erau cetățeni irakieni. Conform protocolului româno-bulgar, şoferul bulgar şi cetățenii irakieni au fost preluaţi de Poliţia de Frontieră Bulgară, în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.
 • Au fost constatate 115 infracţiuni de natură economico-financiară şi 1.499 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală, valoarea bunurilor confiscate fiind de 109,3 milioane lei. Au fost depistate 352 persoane în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri.
 • Au fost reţinute în vederea confiscării 4,5 milioane pachete ţigări, cu o valoare aproximativă de peste 39 milioane lei, aproximativ 221,5 kg tutun şi au fost identificate şi destructurate 47 grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 304 persoane.

 Cazuri semnificative

 1. În urma unor activităţi informativ-operative desfăşurate în perioada martie-decembrie 2016, poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu suportul de specialitate al lucrătorilor din cadrul D.I.P.I. şi al poliţiştilor din cadrul I.G.P.R. - Serviciilor de Operaţiuni Speciale Iaşi, Vaslui şi Suceava, au destructurat "gruparea Baranca", ce desfăşura pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări. Membrii grupării, cetăţeni români, acţionau pe segmente, în funcţie de aptitudini şi abilităţi individuale, respectiv: supravegherea patrulelor poliţiei de frontieră, asigurarea pazei în zona de acţiune, supravegherea traseului de deplasare, trecerea ţigărilor peste frontieră, transportul şi distribuirea/valorificarea acestora, iar liderii acesteia erau cinci cetăţeni români. Următorul nivel al grupului infracţional organizat era format din şapte persoane care săvârşeau actele de contrabandă sub coordonarea şi supravegherea directă a liderilor. Membrii grupului introduceau ilegal în România, ţigarete de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, fie pe la frontiera verde, fie prin Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut. Nivelul al treilea al grupului era constituit din patru lucrători vamali, care acordau sprijin grupării infracţionale, prin facilitarea introducerii ilegale a bunurilor şi prin înştiinţarea membrilor grupului cu privire la eventualele controale efectuate în punctul de trecere a frontierei. Ultimul nivel al grupului era constituit din 13 persoane care comercializau bunurile provenite din contrabandă pe raza judeţului Botoşani. Activitatea de documentare a fost încheiată în data de 13 decembrie când poliţişti de frontieră sub coordonarea procurorilor și cu sprijinul lucrătorilor structurilor cu care au cooperat, au efectuat 26 percheziţii domiciliare la mai multe adrese de pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, fiind identificate 29 persoane suspecte că fac parte din gruparea infracţională. În urma percheziţiilor efectuate în acest caz au fost descoperite şi indisponibilizate: 7.886 pachete ţigări diferite mărci cu timbru de acciză R.Moldova, în valoare totală de 67.874 lei, 37 litri alcool, în  valoare de 1.449 lei, importante sume de bani (88.628 lei, 14.170 euro, 470 dolari, 700 lire sterline), o barcă pneumatică, 60 telefoane mobile, 53 cartele SIM, 10 autovehicule, în valoare totală de 221.517 lei, diferite înscrisuri utile cauzei. În cauză sunt cercetate 29 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă în forma continuată, trafic de influență, luare și dare de mită iar 5 dintre acestea au fost reţinute 30 de zile.
 1. Ofițerii de poliție judiciară ai poliției de frontieră au obținut date și informații din care rezulta că un cetățean bulgar urma să introducă în România, prin P.T.F. Bechet, o cantitate însemnată de țigări de contrabandă, disimulate în role de hârtie în interiorul unui autocamion înmatriculat în Bulgaria. Astfel, cu sprijinul de specialitate al Direcției de Informații și Protecție Internă, Direcției Generale Anticorupție și Direcţiei Operațiuni Speciale s-a procedat la identificarea și supravegherea operativă a ansamblului auto pe raza localităţilor Bechet-Segarcea - Craiova- Podari - Radovan - Perişor - Băilești, județul Dolj. În acest timp autovehiculul a staționat pentru 2 ore în curtea unui imobil după care s-a deplasat spre un loc amenajat pentru staționarea autotirurilor unde a rămas parcat. Din dispoziția procurorului de caz, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra autovehiculului, ocazie cu care, au fost identificate mai multe cartoane cu țigări marca MARBLE disimulate în interiorul rolelor de hârtie transportate. În urma inventarierii a rezultat o cantitate de 255.000 pachete  (5.100.000 ţigarete) marca MARBLE în valoare de aproximativ 2.550.000 lei, care au fost ridicate în vederea confiscării.
 • Alte bunuri reţinute în vederea confiscării:
  • 7.610 litri de alcool;
  • 2.062 kg cafea;
  • 19 kg bijuterii din aur si argint;
  • 475.000 Euro și USD.

Caz semnificativ

În data de 23.10.2016, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-au prezentat, pe sensul de ieşire din ţară, un autoturism condus de o persoană de sex feminin - cetăţean român și un autocar condus de un cetățean turc în care se aflau 31 pasageri. Acţionând în baza unei informaţii, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra celor două mijloace de transport şi a persoanelor în cauză. Astfel, în urma controlului, asupra persoanei de sex feminin a fost găsită, ascunsă pe corp și în pantofi, suma de 50.000 euro și cantitatea de aproximativ 3 kg bijuterii din metal galben. De asemenea, în autocar a fost descoperită, ascunsă în suportul de pahare aflat pe ușa şoferului, suma de 100.000 euro, iar asupra mai multor pasageri din autocar 50.000 euro, care urmau să fie înapoiați șoferului când ajungeau la destinaţie în Turcia. Asupra uneia dintre pasagere a fost descoperit, ascuns pe corp, un lingou din metal galben, în greutatea de 1,7 kgLa cercetări, s-a stabilit că cele 3 kg de bijuterii și lingoul de aur aparţineau persoanelor asupra cărora au fost descoperite, iar suma de 200.000 de euro aparținea șoferului autocarului. Întreaga sumă de bani a fost ridicată în vederea confiscării, cetățeanul turc fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Totodată, având în vedere că cele două femei nu deţineau autorizații să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase, poliţiştii de frontieră au procedat la ridicarea bijuteriilor în vederea expertizării și dispunerea măsurile legale ce se impun.

 • Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, în perioada analizată au fost constatate 286 fapte de natură infracţională, fiind depistate bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, precum:
  • 293.500 articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;
  • 73.664 produse cosmetice şi de parfumerie;
  • 28.707 perechi încălţăminte;
  • 4.600 unitati optice de stocare;
  • 1.006.000 alte produse (electronice, electrice, jucarii, accesorii telefoane etc.).

Caz semnificativ

În data de 27.12.2016, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat controlul amănunţit la un container sosit din China, pentru o societate comercială cu sediul în municipiul Bucureşti. Administratorul societăţii comerciale în cauză este un cetăţean român, în vârstă de 55 de ani, cu domiciliul în municipiul Călăraşi. În urma controlului au fost descoperite 5.724 parfumuri ce purtau însemnele unor mărci cunoscute şi care sunt susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de 900.000 lei dacă ar fi originale. Bunurile în cauză au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii vamali, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

 • Alte descoperiri înregistrate în anul 2016, au fost:
  • 193 autovehicule suspecte a fi furate;
  • 240 de arme, majoritatea neletale, 954 cartușe (majoritatea de vanatoare) și peste 320 kg de materiale pirotehnice (artificii, petarde etc.);
  • 110 kg marijuana, 9,23 kg canabis, 10 gr cocaină, 83 gr hașiș, 0,97 kg și 474 bucăți alte substanțe interzise, 773 bucăți medicamente cu conținut stupefiant, 1.132 bucăți și 1,6 kg alte stupefiante, 18 kg alte substanțe toxice, 4.149 fiole și 76.659 bucăți substanţe anabolizante.

Caz semnificativ

 1. În data de 22.11.2016, la P.T.F. Calafat s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean bulgar la volanul unui automarfar, înmatriculat în Bulgaria, care transporta aparate frigorifice cu destinația Germania. Cu ocazia controlului specific, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră români și bulgari a sesizat un comportament neobișnuit al conducătorului automarfarului, manifestat printr-o nervozitate nejustificată. S-a procedat la efectuarea unui control cu ajutorul aparaturii Roentgen, în urma căruia au fost descoperite mai multe colete ascunse în interiorul cabinei, într-un spaţiu special amenajat prin remodelarea acesteia (aplicarea unor profile metalice între capitonaj și partea exterioară). Din locul special amenajat, au fost extrase 158 de colete, care conțineau o masă vegetală de culoare verde, asemănătoare marijuanei, în cantitate de 110,7 kilograme. Conform protocolului româno-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei, persoana în cauză, bunurile și mijlocul de transport au fost preluate de Poliţia de Frontieră Bulgară în vederea continuării cercetărilor şi stabilirii întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.
 • au fost constatate 932 infracţiuni de braconaj piscicol, aplicate 1.085 sancţiuni contravenţionale în valoare de 241.800 lei şi ridicate în vederea confiscării: 140 ambarcaţiuni, 73 motoare barcă, 57.475 m plase monofilament, 26.724 unelte de pescuit, 17.325 kg peşte, 98 kg icre.

Caz semnificativ

În data de 15.05.2016, în jurul orei 02.00, în baza unei informaţii a lucrătorilor SCOMAR (Sistemului Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului de la Marea Neagră), nava poliției de frontieră, aflată în misiune de supraveghere şi patrulare în Marea Neagră, a identificat o ambarcaţiune suspectă că desfăşura activităţi de pescuit ilegal în Zona Economică Exclusivă a României. Ambarcaţiunea a fost identificată ca fiind un pescador sub pavilion Turcia. În urma somaţiilor poliţiştilor de frontieră pentru a permite operaţiunea de abordaj şi control conform procedurilor legale, pescadorul şi-a mărit viteza de deplasare, încercând să se îndepărteze de nava autorităţilor române. Nava poliției de frontieră a pornit în urmărirea navei suspecte, continuând procedurile legale pentru oprirea acesteia, însă membrii echipajului au refuzat în continuare să se conformeze somaţiilor, îndreptându-se în viteză spre apele internaţionale ale Mării Negre. În baza documentelor de cooperare la MareaNeagră au fost informate autorităţile de frontieră din R. Bulgaria şi R. Turcia, pentru a stabili în comun modul de acţiune. Garda de Coastă Turcă a trimis pentru interceptarea pescadorului o navă militară proprie, iar câteva ore mai târziu, la aproximativ 51 mile marine de Cap Kaliakra din R. Bulgaria, pescadorul, escortat pe toată perioada deplasării de nava Gărzii de Coastă din România, a fost oprit şi s-a procedat la efectuarea controlului specific de către o echipă comună română și turcă. În urma controlului au fost descoperite aproximativ 700-800 kilograme de peşte din specia calcan în stare proaspătă şi 150 de plase de pescuit tip setcă în lungime de aproximativ 9.000 de metri. În urma controlului documentelor, comandantul ambarcaţiunii nu a putut prezenta certificat de capacitate corespunzător sau brevet pentru conducerea unei ambarcaţiuni, iar la bordul navei nu exista jurnal de bord şi nici licenţă de pescuit. Pescadorul turcesc a fost preluat de Garda de Coastă Turcă, urmând ca autorităţile române să continue cercetările cu privire la cele constatate.

COOPERARE:

În anul 2016, Poliţia de Frontieră Română a participat la 15 operaţiuni comune şi un proiect pilot organizate sub egida FRONTEX.

În anul 2016, P.F.R. a detaşat în cadrul operaţiunilor FRONTEX:

 • 426 poliţişti de frontieră;
 • 4 nave maritime;
 • 7 autospeciale cu termoviziune;
 • 10 echipaje canine;
 • 31 autospeciale de patrulare;
 • 36 autoturisme de serviciu.

Anul trecut, poliţiştii de frontieră de pe navele Poliției de Frontieră Române au avut o contribuție importantă în misiunile desfășurate în Marea Egee și Marea Mediterană, prin salvarea a 1.800 de persoane aflate în dificultate, dintre care 387 copii și 294 femei.

Tot anul trecut, a avut loc lansarea oficială a noii Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă care a avut loc în Punctul de Frontieră Kapitan Andreevo, la granița Bulgariei cu Turcia, la care au participat polițiști de frontieră români aflați în misiune FRONTEX în Bulgaria.

În prezent, Poliţia de Frontieră Română are cea mai solidă contribuție în Bulgaria cu resurse umane și echipamente tehnice detașate sub egida Agenției FRONTEX. Astfel, la frontiera Bulgariei cu Serbia, din cei 10 polițiști de frontieră detașați de către Agenție, toți sunt români, iar la frontiera Bulgariei cu Turcia, dintre cei 68 de polițiști detașați, 21 sunt români, acoperind toate sectoarele de frontieră și principalele puncte de trecere a frontierei terestre și maritime.

Modul de acţiune al poliţiştilor de frontieră români este apreciat constant de colegii europeni, experţi FRONTEX, cu ocazia participării la operaţiunile comune desfăşurate pe teritoriul României sau în alte state. Totodată, prin profesionalismul şi devotamentul demonstrate în aceste acţiuni, conducerea Frontex a apreciat România, în dese ocazii, ca fiind un etalon, activ şi serios implicat în securizarea graniţelor europene.

În cursul anului 2016 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri de cooperare cu structurile similare din Republica Ungară, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Republica Serbia şi Ucraina,  precum și din statele membre ale Uniunii Europene, fiind desfăşurate activităţile specifice conform prevederilor acestora la care au participat 544 reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră.

Deschiderea Punctului Comun de Contact Porţile de Fier I - Pentru asigurarea unui nivel sporit de securitate la graniţele României, respectiv contracararea criminalităţii organizate transnaţionale, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române a fost implementat conceptul de cooperare transfrontalieră ce a inclus crearea de puncte şi centre de contact în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea poliţişti de frontieră români şi reprezentanţi ai autorităţilor din statele vecine şi cele membre U.E.

La data de 16.12.2016, la Punctul de Trecere a Frontierei Porţile de Fier I, a avut loc ceremonia de operaţionalizare a Punctului Comun de Contact Porţile de Fier I, în format bilateral, româno-sârb. Prin intermediul acestei structuri se va realiza schimbul direct de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere. Punctul Comun de Contact Porțile de Fier I funcţionează pe teritoriul României, în perimetrul punctului rutier de trecere a frontierei Porțile de Fier I. 

La sfârșitul anului 2016, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române sunt funcţionale șapte puncte/centre/birouri de contact, aflate în puncte strategice ale țării, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea aproximativ 85 de poliţişti de frontieră români, împreună cu ofiţeri detaşaţi din alte state europene.

UTILIZARE RESURSE

 • Dinamica de personal:
  • aproximativ 92% procent de încadrare cu personal;
  • peste 84% din personalul încadrat îşi desfăşoară activitatea în domeniul operativ şi 16% în cadrul structurilor.

Anul trecut, PFR a reusit sa acopere deficitul de personal, necesar desfasurarii activitatii de supraveghere si control, in special, la nivelul frontierelor interne ale Uniunii Europene.

 •  Pregătire profesională:
  • 2.027 poliţişti de frontieră au participat la cursuri organizate de către instituţiile de învăţământ ale P.F.R., M.A.I. sau firme specializate;
  • 1.531 poliţişti de frontieră au participat la activităţi de pregătire complementare (seminarii, simpozioane, consfătuiri, operaţiuni comune, sesiuni de instruire şi comunicări ştiinţifice);
  • 216 poliţişti de frontieră au participat la cursuri de pregătire, specializare şi perfecţionare organizate sub egida FRONTEX;
  • peste 27 ofițeri la cursuri CEPOL, OSCE, ILEA, MARSHALL etc.
 • Antrenare / motivare personal:
  • 695 politisti de frontiera recompensaţi;
  • 221 poliţişti de frontieră sancţionaţi disciplinar, din care 9 au fost destituiţi din funcţia publică;

În urma măsurilor implementate pe linia prevenirii si combaterii actelor de coruptie, în anul 2016, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române s-au înregistrat 189 cazuri de rezistenţă la corupţie (desistări), fiind sesizate imediat structurile teritoriale D.G.A.

Resurse materiale:

Componenta tehnică a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei (S.I.S.F.) este constituită din subsistemele suport ale acestuia, astfel: control, supraveghere, comunicaţii fixe voce şi date, comunicaţii radio mobile profesionale, tehnologia informaţiei, infrastructură, mobilitate şi suport logistic integrat.

Acest lucru a permis Poliţiei de Frontieră Române să folosească toate resursele disponibile într-un mod coordonat şi unitar, ceea ce este foarte eficient și important pentru asigurarea securităţii frontierei. S-au modernizat sistemele de comunicatii voce-date și sistemul informatic al Politiei de Frontiera, s-a asigurat mentenanța și modernizarea unor sisteme și echipamente de supraveghere, respectiv au fost executate lucrări de reabilitare la mai multe sedii ale structurilor P.F.R.

Nivelul actual de dotare asigură suportul misiunilor operative specifice Poliţiei de Frontieră Române, gradul de înzestrare al mijloacelor de mobilitate şi supraveghere de la structurile P.F.R. fiind cuprins între 45 şi 80%.

Luând în calcul vechimea în exploatare, se constată un grad de îmbătrânire de peste 60% la toate categoriile de tehnică, fapt care atrage, pe de o parte riscul depăşirii performanţelor tehnice şi operaţionale, iar pe de altă parte creşterea costurilor pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare.

Resurse financiare:

 • Fonduri bugetare: aproximativ 845 milioane lei - s-a urmărit respectarea disciplinei financiare, asigurarea finanţării corespunzătoare, atât a activităţilor de supraveghere şi control a frontierei, cât şi a activităţilor financiar-logistice ale structurilor P.F.R., asigurării echilibrului financiar între ordonatori terţiari subordonaţi şi încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor aprobate.
 • Fonduri financiare nerambursabile:

Poliţia de Frontieră Română prin intermediul structurilor de specialitate a gestionat proiecte finanţate din FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ, precum şi proiecte finanţate din alte tipuri de fonduri europene (programe, mecanisme, instrumente financiare nerambursabile) pentru care finanţatori sunt Comisia Europeană, precum şi alte organisme, autorităţi şi instituţii naţionale şi internaţionale.

 1. Fondul pentru Securitate InternăÎn anul 2016, în cadrul programului Fondul pentru Securitate Internă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a elaborat și obţinut aprobarea unui număr de 16 fișe detaliate de proiect în valoare de 19.470.171 Euro, prioritare fiind acţiunile care au vizat menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de supraveghere, echipamentelor, sistemelor informatice şi de comunicaţii existente (SCOMAR, SCOD, OPV, Shaldag, autospeciale cu termoviziune), precum şi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii P.F.R. (Sediul S.P.F. Isaccea, Sediul S.P.F. Siret).

În cadrul contractelor de finanțare încheiate de I.G.P.F. în calitate de Beneficiar, au fost demarate șapte proceduri de achiziție publică și semnate un număr de cinci contracte subsecvente aferente acordurilor cadru finanțate prin Programul General Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii - Fondul pentru Frontierele Externe și un contract de achiziție publică.

 1. Proiecte finanțate din alte tipuri de fonduri europeneInspectoratul General al Poliției de Frontieră Române participă în consorții, ca beneficiar, partener sau aplicant în 11 proiecte în valoare de 2.384.338 euro, din care:

- proiecte finalizate în anul 2016:

 • Proiectul “Schimb de Tablouri situaţionale ale secțiunilor de frontieră vecine România - Bulgaria”, proiect încheiat cu succes, finanţat din Fondul Frontierelor Externe - Acţiuni Comunitare și derulat în parteneriat cu Directoratul Poliţiei de Frontieră din Bulgaria.
 • 2 proiecte pentru înfiinţarea Unităţii de Informaţii pentru Pasageri în România (RO UIP), respectiv pentru schimb de informaţii între unităţile înfiinţate în alte 5 state, finanţate prin Programul ISEC şi Fondul de Securitate Internă Poliţie - Acţiuni Comunitare.
 • Proiectul de cooperare în domeniul migraţiei ilegale şi protecţiei drepturilor omului, finanţat prin Mecanismul Norvegian, finalizat cu succes.

- proiecte în implementare:

 • Proiectul de Cercetare Dezvoltare "FastPass - Fluxul de lucru și funcționalitatea porților automate de control la frontieră ABC Gates" este un proiect pilot aflat sub coordonarea Institutului Tehnologic din Austria, României, prin Poliția de Frontieră revenindu-i rolul, unic în UE, de a asigura infrastructura implementării sistemului ABC gates (Automated Border Control) la frontiera terestră.
 • Proiectul pilot MobilePass - A secure, modular and distributed mobile border control solution for european land border crossing points - utilizează echipamente de ultimă generație necesare accelerării procedurilor de control la frontiera terestră folosind, în special, dispozitive mobile de verificare a paşaportului: un dispozitiv mobil şi fiabil de citire şi verificare a paşapoartelor, transfer de date wireless securizat pentru verificarea identităţii şi un dispozitiv mobil modular pentru verificarea fără contact a amprentei şi a feţei, în scopul îmbunătăţirii securităţii şi evitării înşelătoriilor, precum și asigurarea unui control confortabil, rapid și sigur al persoanelor care tranzitează frontiera.
 • proiectele EUCISE (Common Information Sharing Enviroment for Maritime Surveillance in Europe) şi CISE ROM - care vizează o platformă comună de realizare a schimbului de informaţii în vederea supravegherii domeniului maritim al Uniunii Europene.
 • Totodată, Poliţia de Frontieră Română participă la proiectul de cercetare-dezvoltare EWISA, alături autorităţile de frontieră din alte 3 state membre U.E.

De asemenea, au continuat acțiunile de implementare a Programului de Detectare şi Descurajare a Contrabandei Nucleare (NSDD) derulat în baza Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive.

Programul constă în asistenţa acordată Poliţiei de Frontieră Române în ceea ce priveşte furnizarea echipamentului şi a materialelor, precum şi în efectuarea instruirii şi livrărilor prevăzute în Acord.

În anul 2016, programul a continuat prin instalarea si punerea în funcţiune a sistemelor de detectare a materialelor nucleare şi radioactive amplasate la Halmeu, Sighetu Marmaţiei, Siret, Giurgiu, Oancea, Sculeni, Naidaş, Moraviţa.

În total, în punctele de trecere a frontierei situate la frontiera externă a U.E. (în 15 locaţii distincte) au fost instalate, până în prezent, 97 de sisteme fixe reprezentând portaluri monitoare de detecţie a radiaţiei nucleare, 185 sisteme portabile de detecţie a radiaţiei, 8 autovehicule dotate cu mijloace de detecţie a materialelor nucleare şi radioactive MDS şi 8 detectoare portabile de radiaţii (tip rucsac).

PRIORITĂȚI 2017

Pentru anul 2017, Poliţia de Frontieră Română îşi propune implementarea măsurilor ce vizează domeniul frontierei cuprinse în Programul de Guvernare, strategiile naţionale, precum şi actele normative comunitare.

Priorităţile Poliţiei de Frontieră Române pentru anul 2017 sunt:

 • Asigurarea unui management consultativ, bazat pe comunicarea internă şi cunoaşterea personalului, în vederea creşterii capacităţii şi calităţii serviciilor oferite cetăţenilor;
 • Gestionarea activităților pe linia prevenirii și combaterii fenomenului migraționist la frontierele României;
 • Continuarea procesului de optimizare a structurii organizatorice a Poliţiei de Frontieră Române, în scopul creării unei instituţii funcţionale, compatibile cu structurile similare din ţările membre ale Uniunii Europene şi capabile să combată eficient fenomenele infracţionale transfrontaliere;
 • Menţinerea fermităţii şi consecvenţei în activităţile de prevenire şi combatere a corupţiei şi a faptelor de natură a aduce atingere imaginii instituţiei;
 • Menţinerea la un nivel ridicat al gradului de pregătire a personalului propriu în vederea aplicării aquis-ului Schengen;
 • Continuarea participării la operaţiunile comune desfăşurate sub egida Agenţiei FRONTEX, precum şi la stabilirea măsurilor comunitare viitoare din domeniul gestionării frontierelor externe ale Uniunii Europene;
 • Dezvoltarea colaborării, în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră, în special în privinţa prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere pe mare;
 • Menţinerea schimbului operativ de date şi informaţii pentru realizarea prevederilor stipulate în acordurile bilaterale încheiate de România cu celelalte state, privind preluarea reciprocă a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul unuia dintre statele contractante.
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016
 • Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române în anul 2016

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe