Carieră

Anunț cu rezultatul final obținut de un candidat la concursul organizat de S.F.I.C.P.P.F. Iași, pentru ocuparea funcției de ofițer specialist III
Anunț privind rezultatul analizei dosarelor de recrutare a candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de ofițer principal I la Compartimentul Management Operațional
Anunț privind rezultatul analizei dosarelor de recrutare a candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de ofițer specialist II la Compartimentul Metodică, Planificare și Biblioteci
Anunț privind rezultatul analizei dosarelor de recrutare a candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de ofițer specialist II la Catedra de Pregătire Juridică
Anunț privind rezultatul evaluării psihologice din data de 22.12.2020 a candidaților înscriși la concursurile de ocupare a funcțiilor vacante de ofițer din cadrul S.F.I.C.P.P.F. Iași
Anunț testare psihologică pentru trei posturi vacante de execuție de ofițer de poliție din cadrul S.F.I.C.P.P.F. Iași
Erată
Anunț pentru ocuparea funcției de ofițer specialist III (formator) la Catedra de Pregătire Juridică, Limbi străine și Științe Socio-Umane
Anunț pentru ocuparea funcției de ofițer specialist II la Compartimentul Metodică, Planificare și Biblioteci
Anunț pentru ocuparea funcției de ofițer principal I la Compartimentul Management Operațional
Oferta activităților de formare profesională a Școlii de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, pentru anul de învățământ 2021-2022
Rezultatele obtinute la examenul de promovare a personalului contractual în treptă profesională imediat superioară
Examen pentru promovarea personalului contractual în treaptă profesională superioară, pentru două posturi de muncitor calificat
Oferta activităților de formare profesională a Școlii de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, pentru anul de învățământ 2020-2021
Rezultatul final obtinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef catedră la Catedra de Ordine Publică
Rezultatul final obţinut la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Logistic la SFICPPFI
Anunț privind rezultatul evaluării psihologice a candidatului înscris la examenul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de şef birou la Biroul Logistic
Anunț privind rezultatul evaluării psihologice la examenul pentru ocuparea funcţiei de şef catedră la Catedra de Pregătire Juridică, Limbi străine și Științe socio-umane
Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul Logistic, prevăzută la poziţia 30 din statul de organizare al Şcolii
Concurs pentru ocuparea funcției de şef catedră la Catedra de Ordine Publică, prevăzută la poziţia 12 din statul de organizare al Şcolii
Tabel cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I (formator) – educație fizică și sport, la Catedra de Ordine Publică
Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I (formator) – engleză, la Catedra de Pregătire Juridică
Tabel rezultate finale concurs sef catedra Ordina Publica
Tabel cu candidații care îndeplinesc criteriile de participare la testul scris pentru concursul de ocuparea unui post de ofițer specialist I – formator (engleză)

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe