Rezultatul final obţinut de candidații la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ofițer specialist II la Compartimentul Metodică, Planificare și Biblioteci

Rezultatul final obţinut de candidații la concursul organizat de Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi pentru ocuparea funcţiei de ofițer specialist II la Compartimentul Metodică, Planificare și Biblioteci, poziția 27 din statul de organizare al școlii, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție

 

Tipul probei: test scris

Nr. crt.

Cod unic de identificare

Nota finală

Observaţii

1.

01

9,10

ADMIS

 2.

02

-

NEPREZENTAT

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

AFIŞAT LA SEDIUL Ș.F.I.C.P.P.F. IAŞI ÎN DATA DE 20.01.2021, ORA 15.00

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe