Carieră

Rezultate finale la examenul pentru ocuparea postului de sef sector II la S.P.F. Girișu de Criș
Rezultate la evaluarea psihologică a candidaților la concursurile de șef sector I la S.P.F. Nădlac și șef sector II la S.P.F. Girișu de Criș
Completare la anunțul de concurs pentru postul de șef sector I la S.P.F. Nădlac
Anunț privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante din cadrul I.T.P.F. Oradea
Tabel cu rezultatele finale la examenul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Logistic
Anunț cu rezultatele la evaluarea psihologică pentru ocupatrea funcției de lef birou la Biroul Logistic
Anunț de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere: adjunct șef sector Turnu, adjunct șef sector Salonta și adjunct șef sector Valea lui Mihai
Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de șef sector I la S.P.F. Nădlac
Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de șef sector II la S.P.F. Girișu de Criș
Anunț privind evaluarea psihologică a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef birou la Biroul Logistic al I.T.P.F. Oradea
Tabel centralizator punctaje finale obtinuțe la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual șofer autocamioane și mașini de mare tonaj la Biroul Logistic
Tabel centralizator punctaje finale obținute la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual instalator apa canal la Biroul Logistic, Compartiment A.P.I.
Rezultate finale interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual șofer autocamioane și mașini de mare tonaj la Biroul Logistic, Compartiment Tehnic
Rezultate finale interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual instalator apă canal la Biroul Logistic, compartiment Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Rezultatele la interviul pentru concursul de încadrare a postului de personal contractual șofer autocamioane și mașini de mare tonaj la Biroul Logistic, C. Tehnic - Grupa Transport
Rezultatele interviule pentru concursul de postul vacant de personal contractual instalator apa canal la Biroul Logistic, Compartiment Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Anunț concurs ocupare post conducere vacant șef birou la Biroul Logistic al I.T.P.F. Oradea
Rezultate finale probă practică la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual șofer autocamioane și mașini de mare tonaj la Biroul Logistic, C. Tehnic - Grupa
Rezultate finale proba practica la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual instalator apa canal la Biroul Logistic, FC Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Rezultate proba practica la concursul pentru incadrarea postului vacant de personal contractual șofer autocamioane și mașini de mare tonaj la Biroul Logistic, C Tehnic - Grupa transporturi
Rezultate proba practică la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual instalator apă canal la Biroul Logistic, C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Rezultatele la evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul pentru incadrarea a 2 posturi vacante de personal contractual
Rezultate finale selecție dosare candidați la concursul pentru incadrarea postului vacant de personal contractual instalator apă canal la Biroul Logistic, Compartimentul A.P.I.
Rezultate finale selectie dosare candidați la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal contractual șofer autocamioane și masini de mare tonaj la Biroul Logistic

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe