Mobilitate inteligentă la frontierele terestre europene SMILE H2020 îşi lansează activităţile pilot

Proiectul SMILE, finanţat prin programul Horizon 2020, este un program de cercetare care oferă soluții tehnologice la costuri reduse ce pot face ca managementul controlului de frontieră în punctele de trecere a frontierei terestre să fie mai puțin solicitant în resurse, contribuind la confortul călătorului fără a afecta securitatea.

În această perioadă,  au început activităţile de evaluare a proiectului SMILE prin testarea în mediu real a soluţiilor tehnice dezvoltate de proiect, luând în considerare obiectivele acestuia, precum şi  cerinţele  legale şi etice. Testele-pilot se vor desfăşura în două puncte de trecere a frontierei  diferite. Primul test va avea loc la frontiera româno-ungară (P.T.F. Nădlac II), unde va fi, de asemenea, testat şi un scenariu privind accesul într-o „clădire cu un nivel ridicat de securitate”, iar cel de-al doilea se va desfăşura la Ruse, Bulgaria, la frontiera româno-bulgară.  

Această fază-pilot a proiectului furnizează instrumentele necesare pentru a cuantifica rata de succes a scenariilor care urmează să fie realizate. Principalele obiective ale acestei faze a proiectului sunt:

  • realizarea unui control de frontieră eficient, discret şi dinamic pentru persoane și grupuri,
  • validarea sistemului conceptual SMILE de înregistrare prealabilă biometrică a documentelor de călătorie,
  • cevaluarea sistemului de autentificare multimodală a proiectului SMILE pentru cazuistica P.T.F.-urilor, îmbunătățit prin soft-uri de biometrie,
  • evaluarea serviciilor cloud SMILE în P.T.F.-uri, care permit interconectarea într-un mod sigur, interoperabil și eficient.

Obiectivul pe termen lung al proiectului SMILE este de a oferi un set de module accesibile și ușor de instalat, pentru a răspunde nevoilor infrastructurilor de frontieră ale UE.

Pentru a verifica toate aspectele  propuse în cadrul proiectului SMILE, în cadrul testelor-pilot vor fi implicate patru categorii de utilizatori: călători, poliţişti, personal cu funcții de conducere din cadrul P.T.F.-urilor, precum şi administratori de sistem. Sistemul supus evaluării va furniza utilizatorilor înregistrarea în sistemul SMILE, pre-înregistrarea călătoriei, trecerea frontierei şi monitorizarea stării sistemului de către personalul de securitate şi cel cu funcții de conducere.       

Testele-pilot ale proiectului SMILE furnizează o oportunitate excelentă pentru a studia modul în care soluţiile tehnice funcționează în diferite scenarii de la punctele de trecere a frontierei terestre”, a precizat Georgios Stavropoulos (un cercetător de la Centrul de Cercetare şi Tehnologie Hellas (CERTH)).

Testarea diferitelor scenarii legate de procedura de trecere a frontierei este necesară pentru atingerea obiectivelor SMILE:  de a îmbunătăţi fluxul călătorilor care trec frontierele europene, prin accelerarea proceselor de control la frontieră în timp ce se respectă toate regulamentele europene relevante (ex: regulamentele privind protecţia datelor şi Codul Frontierelor Schengen) şi drepturile fundamentale ale omului, a menţionat Mohamed Abomhara (un cercetător post-doctoral din cadrul Universităţii norvegiene de Ştiinţe şi Tehnologie (NTNU), care coordonează activităţile privind Analiza juridică şi de etică).

Au fost luate în considerare toate aspectele etice, precum şi cele legate de viaţa privată şi protecţia datelor personale pentru a se asigura că proiectul-pilot de cercetare SMILE corespunde cu legislaţia privind etica şi protecţia datelor. Rezultatele testelor vor fi benefice pentru toţi partenerii proiectului SMILE. Furnizorilor de soluţii li se va oferi feedback operaţional privind utilizarea actuală a tehnologiei lor, în timp ce autorităţile de frontieră vor dobândi experienţă practică cu noile tehnologii utilizate şi vor beneficia de facilitarea utilizării acestora în cadrul aplicaţiilor de control la frontieră şi securitate.”   

Proiectul SMILE H2020, cu o durată de 36 de luni, utilizează o tehnologie de ultimă generaţie pentru a asigura posibilitatea participanţilor la traficul transfrontalier de a-şi înregistra călătoria în avans folosind date din cartea de identitate/paşaport şi metode biometrice printr-o aplicaţie pe smartphone, în scopul asigurării confortului şi promptitudine prin accelerarea efectuării formaliţăţilor  de trecere a frontierei şi reducerii timpului de aşteptare prin culoarele SMILE de acces rapid. 

Consorţiul SMILE este format din 14 parteneri din 8 ţări europene (Bulgaria, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Norvegia, România şi Marea Britanie) cu expertiză complementară, inclusiv cu participarea furnizorilor de tehnologie, a universităţilor, a institutelor de cercetare şi a autorităţilor de poliţie de frontieră. 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe