Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei

Structurile Politiei de Frontiera Romane actioneaza intr-un mediu social delimitat, oferind servicii publice, pentru satisfacerea cerintelor contribuabililor nationali si europeni si, ca atare, sunt receptive la reactiile acestei "piete de consum".

In viziune moderna Politia de Frontiera isi indeplineste misiunile intr-un sistem integrat. Sistemele integrate sau "sistemele de sisteme" ori "familiile de sisteme" sunt determinate de complexitatea si amploarea factorilor de mediu, asa cum este, de pilda, infractionalitatea transfrontaliera organizata. Sistemele integrate au evoluat parcurgand etapele specifice sistemelor independente si sistemelor interoperabile.

Din aceasta perspectiva de abordare rezulta ca structurile politienesti de frontiera actioneaza intr-un cadru integrat in primul rand in interiorul lor, in al doilea rand in cadrul national de cooperare, cu celelalte institutii cu atributiuni la frontiera, dar si in contextul international cu structurile similare din tarile vecine, tari ale U.E. si alte tari.

Sistemul integrat pentru securitatea frontierei este un sistem complex caracterizat de multitudinea elementelor componente interconectate prin numeroase canale informationale (in interiorul si exteriorul sau) capabil de interactiuni si conexiuni inverse, de mentinere a echilibrului si autoreglare destinat combaterii infractionalitatii transfrontaliere.

Gradul de integrare a sistemului este determinat de gradul de interactiune al subsistemelor componente.

Sistemul este de tip deschis, caracterizat prin flexibilitate si eterogenitate si este capabil sa desfasoare prin intermediul subsistemelor (elementelor) componente o seama de activitati specifice, care pe principiul complementaritatii si a multiplelor relatii informationale si actionale, contribuie la realizarea obiectivului fundamental (securitatea frontierei).

Fiind de tip deschis, sistemul integrat pentru securitatea frontierei este capabil de a se interconexa fara modificari esentiale sau chiar fara nici o modificare cu alte sisteme cum ar fi sistemul national de aparare, sistemul national de gestionare a crizelor, sistemul de prevenire si combatere a terorismului si altele, sau sisteme similare ale altor tari.

Conceptul de sistem integrat pentru securitatea frontierelor s-a dezvoltat si aprofundat in ultimul deceniu al secolului XX.

In Romania, preocuparile in acest domeniu au fost initiate in a doua jumatate a anului 2001 cand, in mod practic, a fost legiferata infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, care reuneste institutiile nationale cu atributii la frontiera, sau cu legatura cu frontiera.

In cadrul Politiei de Frontiera, institutia direct responsabila cu securizarea frontierei (supravegherea si controlul frontierei), au fost initiate clarificari conceptuale care au determinat masuri concrete de asigurare a unei integrari legislative, organizationale, operationale, de suport logistic, management al resurselor umane, atat endogen (in interior) cat si exogen (in exterior), cu institutiile nationale cu atributii la frontiera, cu tarile vecine, tari europene si alte tari, situand pe primul plan specificitatea nationala, dar imbinand armonios si realizarile pe plan european si mondial.

 • realizarea si perfectionarea cadrului legal si administrativ de planificare si coordonare operationala unitara si coerenta, la nivel national si local a fenomenelor transfrontaliere;
 • reglementarea prin lege a cadrului de colaborare dintre institutiile nationale cu atributii in domeniul managementului integrat al frontierei Romaniei. Integrarea stransa si coordonarea unitara a sarcinilor indeplinite la frontiera si a celor desfasurate de alte autoritati in interiorul teritoriului national;
 • armonizarea deplina a legislatiei nationale specifice acquis-ul Uniunii Europene privind protectia frontierelor, migratia si azilul;
 • finalizarea procesului de dezvoltare a capacitatii administrative a institutiilor cu responsabilitati la frontiera prin adecvarea pregatirii specifice unitare a resurselor umane;
 • realizarea infrastructurii corespunzatoare la frontiera, finalizarea subsistemelor de comunicatii, tehnologia informatiei, supraveghere si control adaptate specificului frontierelor (terestra, aeriana, fluviala si maritima) si asigurarea interconectarii si interfatarii echipamentelor necesare in sistem integrat;
 • implementarea progresiva a procedurilor specifice privind protectia frontierelor, migratia si azilul, adecvat procesului de armonizare a actelor normative interne cu acquis-ul comunitar;
 • amplificarea cooperarii internationale in domeniul managementului frontierei cu Statele Membre ale Uniunii Europene, tarile vecine, precum si cu alte tari;
 • realizarea si utilizarea efectiva a unui mecanism eficient de monitorizare si evaluare a managementului integrat al frontierei la toate nivelurile.
 • un mecanism comun de coordonare si cooperare operationala;
 • analize de risc integrate comune;
 • resurse umane unitar pregatite si echipamente interoperationale;
 • armonizarea legislativa;
 • eforturi comune ale tuturor institutiilor.

Sistemul integrat pentru securitatea frontierei, asa cum este perceput, reprezinta una dintre cele mai dificile provocari la adresa factorilor superiori de decizie, atat din punct de vedere conceptual, cat si din punct de vedere al proiectarii si realizarii acestui mecanism deosebit de complex. Complexitatea este data de multitudinea structurilor participante, eterogenitatea si dispunerea lor spatiala si temporala, dinamica vehicularii informatiilor, ritmul rapid in care se succed evenimentele la frontiera; modul de operare extrem de variat practicat de organizatiile criminale transfrontaliere; aparitia si manifestarea de noi forme de criminalitate transnationala; progresele tehnice si tehnologice in realizarea mijloacelor de prevenire si combatere a infractiunilor si, in general, a actelor ilegale specifice domeniului transfrontalier, gradul ridicat si diversificat de interconexiuni dintre elementele sistemului, multitudinea actiunilor derulate temporal si spatial, specificitatea legislativa, structurala, procedural - functionala, relationala, de suport logistic si multe alte considerente.

Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat este la randul lui integrabil cu sistemul national de aparare a tarii, cu sistemul national de gestionare a crizelor, cu sistemul de prevenire si combatere a terorismului si cu alte asemenea sisteme. In acelasi timp, el este interfatabil si cu sistemele similare din tarile vecine, tari ale Uniunii Europene si, in perspectiva, cu sistemul informatic Schengen (SIS) etc.

Integrarea in sistem a elementelor componente (subsistemelor) determina gradul de interactiune al sistemului. Gradul de interactiune este definit de felul in care este perceputa punerea consecventa in aplicare a principiilor managementului integrat si ale managementului participativ, de modalitatea de realizare a interfatarii subsistemelor, de organizarea structurala si actionala a institutiilor participante, de interoperabilitatea mijloacelor din dotarea respectivelor institutii, ca si de vointa elementelor de a actiona in comun in orice situatie incepand cu schimbul oportun de informatii si terminand cu actiunile efective de combatere si, la nevoie, de inlaturare a urmarilor provocate de infractionalitatea transfrontaliera.

Luand in consideratie institutiile interne (din tara) si internationale care participa, intr-o forma sau alta, la prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere constatam cat de ampla, complexa si diversificata este extinderea sistemului integrat destinat acestui scop.

 • subsistemul de suport logistic integrat:
  • resursele umane:

Schema proceselor specifice de prevenire si combatere a infractionalitatii transfrontaliere

In proiectarea si constructia sistemului integrat pentru securitatea frontierei, apreciem ca se impune o anume esalonare. Toate subsistemele sunt supuse principiilor si regulilor generale si specifice sistemului integrat.

Relatiile endogene sunt cele care se manifesta in interiorul sistemului intre subsisteme si inauntrul acestora, iar relatiile exogene sunt relatiile care se stabilesc in afara sistemului cu alte sisteme, cu extrasistemul.

 • Intensificarea actiunilor de prevenire a imigratiei ilegale in Romania, desfasurate in terte tari, in special in cele de origine si de tranzit:
  • Implementarea sistematica a regulilor UE/Schengen referitoare la vize:
  • Cresterea rolului oficiilor consulare in prevenirea intrarii ilegale in Romania:
  • Intarirea rolului atasatilor de afaceri interne/ofiterilor de legatura in prevenirea migratiei ilegale:
  • Cresterea rolului transportatorilor internationali in prevenirea intrarii/iesirii ilegale in/din Romania a cetatenilor tertelor tari:
 • Controlul si supravegherea frontierei de stat a Romaniei:
  • Asigurarea unei infrastructuri adecvate desfasurarii controlului si supravegherii frontierei:
  • Asigurarea echipamentelor mobile si stationare, de supraveghere si control al frontierei terestre, fluviale, maritime si aeriene (aeroporturi), necesare managementului operational (efectiv) al frontierei, adecvat situatiei de la frontiera. Integrarea acestora intr-un sistem unitar eficient de supraveghere si control al frontierei:
  • Optimizarea managementului participativ al frontierei:
  • Asigurarea unei coordonari interne unitare si functionale la toate nivelurile a managementului participativ al frontierei:
 • Dezvoltarea cooperarii inter-institutionale pe teritoriul national:
  • Extinderea actiunilor de combatere a infractionalitatii transfrontaliere, pe integ teritoriul national:
 • Amplificarea cooperarii internationale, bi - si multi - laterale privind managementul frontierei:
  • Intensificarea cooperarii cu tarile vecine in domeniul managementului frontierei comune:
  • Dezvoltarea cooperarii regionale cu statele riverane la Marea Neagra:
  • Intensificarea cooperarii cu Statele Membre ale Uniunii Europene:
 • Fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera:
 • Asigurarea resurselor umane adecvate, din punct de vedere cantitativ si calitativ prin:
  • Dezvoltarea cooperarii cu tarile membre ale Uniunii Europene si terte tari in domeniul pregatirii resurselor umane:
 • Combaterea coruptiei in randul personalului institutiilor nationale cu atributii de supraveghere si control al frontierei de stat:
 • Utilizarea cadrului de cooperare asigurat de Sistemul national de prevenire si combatere a terorismului, pentru obtinerea complementaritatii si/sau congruentei intre masurile adoptate pe linia securizarii frontierei, cu cele in materie de prevenire si combatere a terorismului, prin:
 • Prevenirea poluarii si protectia mediului inconjurator:
In raport cu evolutia infractionalitatii transfrontaliere organizate, precum si situatia concreta la un moment dat se identifica noi proceduri in vederea armonizarii si sincronizarii actiunilor institutiilor cu atributii la frontiera.

Documentele de cooperare, incheiate si aflate asupra institutiilor implicate constituie pentru acestea instrumente juridice de fundamentare a managementului participativ. Periodic, acestea sunt supuse actualizarii.

In functie de recomandarile si bunele practici ale U.E., ca si de concluziile desprinse din evolutia fenomenului infractional transfrontalier, institutiile implicate prezinta propuneri comune de elaborare a unor acte normative si de modificare sau completare a celor existente. Se urmareste, totodata, extinderea cadrului operational al protocoalelor existente, precum si actualizarea celor care sunt depasite de dinamismul fenomenului infractional.

In cadrul Proiectului Reflex, de pilda, coordonat de reprezentatul Ministerului de resort din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, s-au derulat misiuni de combatere a criminalitatii organizate, in special a migratiei ilegale, cu participarea unor ofiteri, in calitate de referenti specialisti.

Pe timpul presedintiei belgiene a Uniunii Europene, de exemplu, in perioada septembrie-octombrie 2001, delegati ai unor structuri cu atributii la frontiera au participat activ in cadrul actiunii HIGH IMPACT OPERATION ce a avut ca obiectiv lupta impotriva migratiei ilegale, a contrabandei si a traficului de persoane la frontiera de est a Uniunii Europene.

Aceste activitati desfasurate de Romania impreuna cu experti straini ai Uniunii Europene au fost deosebit de importante pentru ridicarea vizelor cetatenilor romani ce calatoresc in spatiul Schengen, incepand cu 01.01.2002, precum si in evaluarea riscului la frontierele nationale. Operatiunea a fost extinsa la nivelul intregii frontiere, avandu-se in vedere, in special, frontiera nordica si estica a Romaniei, unde migrantii, conform previziunilor, ar putea incerca sa actioneze in viitor, pentru intrarea in spatiul Uniunii Europene.

In plan international, exista o cooperare directa cu Centrul Regional SECI, realizata prin intermediul ofiterilor de legatura romani, iar in afara acestui canal de cooperare functioneaza o retea proprie de transmisie de date criptate, folosita in actiunile de la nivelul Centrului.

In cadrul cooperarii internationale, cooperarea bilaterala cu structurile similare din statele vecine (politie de frontiera, vama etc.) ocupa un loc privilegiat. De regula, punerea bazelor la nivelul conducerilor autoritatilor de frontiera cu statele vecine, se finalizeaza cu semnarea si ratificarea documentelor de cooperare. Intalnirile de acest gen sunt precedate de intalniri la nivel guvernamental unde sunt semnate acorduri bilaterale pe problematica regimului juridic al frontierei de stat, ratificate apoi in Parlamentele tarilor implicate.

Aceste intalniri se fundamenteaza pe negocieri repetate (de cele mai multe ori) ale echipelor de experti (specialisti) pe problematica respectiva. Rundele de negocieri succesive identifica solutiile la punctele ramase in divergenta, dupa care sunt facuti pasii urmatori conform procedurii diplomatice.

Documentele de cooperare vizeaza o gama larga de probleme transfrontaliere specifice portiunii de frontiera dintre state semnatare ale documentului, pe principii de buna vecinatate, probleme de readmisie a cetatenilor proprii si altor persoane, colaborarea si asistenta mutuala in problemele de frontiera, combaterea crimei organizate, terorismului si a traficului ilicit de droguri, dezvoltarea punctelor de frontiera existente si infiintarea de noi puncte de frontiera la granita comuna, prevenirea, limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si ajutorul in asfel de situatii, desfiintarea reciproca a obligativitatii vizelor, cooperarea si buna vecinatate, modalitatea solutionarii problemelor regimului de frontiera, trecerea simplificata a frontierei de stat comune de catre cetatenii care domiciliaza in judetele (tinuturile) adiacente frontierei, modalitatile de cooperare operativa, delimitarea zonei economice exclusive si a platoului continental al Marii Negre, controlul comun al trecerilor de catre structurile similare (din cele doua state), schimbul de informatii de interes transfrontalier, intretinerea si reconstituirea liniei de frontiera si a semnelor de frontiera, delimitarea si retrasarea frontierei fluviale si la lacurile de acumulare, prevenirea si combaterea spalarii banilor, combaterea traficului de persoane, traficului cu arme, mijloace periculoase, combaterea altor infractiuni grave etc.

Toate aceste forme de cooperare bilaterala contribuie efectiv la prevenirea si combaterea criminalitatii organizate transfrontaliere si apropierea relatiilor dintre Romania si tarile vecine.

Prin politica sa, Romania promoveaza relatii de cooperare si buna colaborare cu toate tarile Uniunii Europene, pe multiple planuri, inclusiv in problematica transfrontaliera. Aceasta latura vizeaza combaterea criminalitatii transfrontaliere organizate, schimbul de experienta in domeniu, pregatirea de specialitate de combatere a infractionalitatii, pregatirea juridica, cu accent pe acomodarea legislatiei nationale cu legislatia tarilor membre ale Uniunii Europene, cu precizarea aspectelor legate de specificul legislatiei romanesti, pe probleme informatice, de suport logistic, atragerea de fonduri pentru securizarea frontierei, desfasurarea in comun si impreuna cu tari vecine de actiuni operative in cadrul centrelor, birourilor si punctelor de contact, schimbul specializat de date si informatii privind migratia ilegala, traficul de autovehicule furate, falsuri in documentele de calatorie, protectia minorilor romani aflati in dificultate pe teritoriul statelor europene, prevenirea traficului de copii, repatrierea minorilor romani victime ale abuzurilor, constituirea si intrebuintarea unor baze de date in comun, dezvoltarea cooperarii politienesti si vamale transfrontaliere, garantarea securitatii, ordinii si sigurantei publice la zona de frontiera s.a.

Politia de Frontiera, institutie cu responsabilitati directe in supravegherea si controlul frontierei a derulat si deruleaza mai multe conventii de infratire institutionala cu structuri similare din tari ale Uniunii Europene.

In cadrul acestei forme de cooperare se urmareste intarirea capacitatii institutionale in ce priveste controlul si managementul frontierei, azilul, migratia, analiza structurii informationale, aproximarea legala a acquis-ului comunitar in domeniul managementului si controlului frontierei, identificarea si definirea masurilor pentru intarirea structurilor politienesti de frontiera si adaptarea procesului de munca operativa la noile cerinte, imbunatatirea selectiei, educarii, formarii politistilor de frontiera si a celorlalti lucratori din punctele de trecere a frontierei, apropierea treptata pana la integrare a sistemului de instruire in domeniul transfrontalier din Romania la standardele Uniunii Europene, elaborarea de strategii pentru securitatea frontierelor, facilitarea circulatiei persoanelor si bunurilor, promovarea cooperarii transfrontaliere, crearea bazei legale de cooperare interna si externa la frontiera, intarirea securitatii la frontiera, imbunatatirea cooperarii inter-agentii implicate in administrarea frontierei Romaniei, cat si cu agentiile similare din tarile vecine, tarile Uniunii Europene, imbunatatirea schimbului de informatii, elaborarea cadrului adecvat de cooperare inter-agentii nationale si internationale, instruirea personalului pentru aplicarea bunelor practici comunitare, imbunatatirea performantelor manageriale de la toate nivelurile Politiei de Frontiera Romana, dezvoltarea strategiei de instruire, administrarea centrelor de pregatire, cursuri si vizite de studii, implementarea manualului Schengen, insusirea documentelor aferente aderarii la Uniunea Europeana si intrarii in spatiul Schengen, combaterea formelor de manifestare a criminalitatii transfrontaliere organizate etc.

Aceasta forma moderna de cooperare constituie, in opinia noastra, piatra de la temelia pregatirii noastre in vederea armonizarii legislative, aplicarii bunelor practici din tari ale Uniunii Europene, inceputul procesului de schimbare etapizata a mentalitatii lucrarilor din domeniul transfrontalier. Este o forma de pregatire moderna si adecvata scopului, care deschide fereastra spre lumea civilizata. Ea trebuie propagata pana jos si este nevoie sa se insiste pe implementarea noilor principii si precepte in activitatea transfrontaliera. Numai asa vom contribui la diminuarea decalajului existent intre noi si tarile Uniunii Europene si in acest domeniu.

Cooperarea regionala transfrontaliera este mai pregnanta la Marea Neagra. Tarile riverane la Marea Neagra au ajuns la concluzia inteleapta de a coopera pentru prevenirea infractionalitatii transfrontaliere specifice acestei zone. In acest sens, au fost incheiate acorduri de cooperare si intelegeri intre guverne vizand problemele de frontiera. Anual comandantii Garzilor de Coasta/sefii politistilor de frontiera ai tarilor riverane Marii Negre se reunesc si analizeaza evolutia criminalitatii transfrontaliere, desfasoara analize de risc, stabilesc modalitati de prevenire, de combatere, de coordonare unitara si exploatare optima a informatiilor din domeniu.

Politia de Frontiera participa la reuniunile anuale ale comandantilor Garzilor de Coasta / sefilor Politiilor de Frontiera din bazinul Marii Negre. In cadrul reuniunii anuale, ce s-a desfasurat la Odesa, in perioada 16-17.10.2003, s-a decis infiintarea Centrului de la Burgas (Bulgaria), cu rol in coordonarea unitara a informatiilor privind navele suspecte ce actioneaza in zona Marii Negre.

In contextul geopolitic actual, dar mai ales in perspectiva integrarii in structurile europene si euro-atlantice, una din prioritatile momentului este crearea unei imagini mai bune a tarii noastre, conforme cu fondul realitatilor romanesti.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe