Informații publice

Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto)
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna decembrie 2018
Rezultatele la testul scris - tip grilă, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer I la Compartimentul Secretariat şi Arhivă din cadrul Direcţiei de Asigurare Logistică
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 14.01.2019
Rezultatele  finale obţinute de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Punctul Comun de Contact Artand
Garda de Coastă, Constanţa, cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Rezultatul obținut de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Serviciul Tehnologia Informației
Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de ocupare a postului vacant de ofiţer specialist II la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal - IGPF
Rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto) pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Anunț privind proba scrisă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de angent III (și conducător auto) la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatul final obţinut de candidat la interviul susținut pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Contractul subsecvent de servicii nr. 9 la Acordul Cadru nr 179 din 31.03.2017 nr 63 din data de 07.02.2019
Rezultatul obţinut de candidat la proba practică susținută pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Anunț privind proba de concurs la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Punctul Comun de Contact Artand
Rezultatele obţinute de candidaţi la testul grilă susținut pentru pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract Subsecvent 770 din 28.12.2018 la Acordul - Cadru de servicii 65 din 10.02.2017
Contract Subsecvent de furnizare gaze naturale 3-761 din data de 27.12.2018 la Acordul Cadru nr. 271 din data de 08.05.2018
Rezultatul analizării dosarelor de recrutare pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal
Rezultatul analizării dosarelor de recrutare pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I la Compartimentul Secretariat şi Arhivă din cadrul Direcţie de Asigurare Logistică
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Formare Inițială și Continuă din cadrul Direcției Resurse Umane
Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției de agent III (și conducător auto), pentru categoriile B și C
Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției de agent III (și conducător auto), pentru categoria B, la Direcția de Asigurare Logistică

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe