Informații publice

Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 29.01.2021
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 29.01.2021
Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Situația privind achizițiile publice în luna decembrie 2020
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna decembrie 2020
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 10/ 13 din 22.01.2021 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - Mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 9/ 2 din 08.01.2021 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - Mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
Act adițional nr. 1 la acordul-cadru nr. 2 din 08.01.2020 - lot 1 - Mentenanță subsisteme de comunicații și IT
Contract subsecvent de servicii nr. 407 din 31.12.2020 la Acordul-cadru nr. 49 din 20.02.2020 - Servicii pentru recepția în avans a datelor despre pasageri (date API și PNR)
Contract subsecvent de servicii nr. 20 la acordul-cadru nr. 389 din 02.08.2017 - Mentenanţă corectivă echipamente electronice
CS 20 la AC 389 din 02.08.2017 - MENTENANŢĂ CORECTIVĂ ECHIPAMENTE ELECTRONICE
Contract de achiziție de produse nr. 391 din 24.12.2020 - substanţe dezinfectante pentru igiena umană
Contract subsecvent de servicii nr. 16 la acordul cadru nr. 179 din 31.03.2017 - Mentenanță ATTICA
Situația privind achizițiile publice în luna noiembrie 2020
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna noiembrie 2020
Contract de achiziție de produse nr. 386 din 17.12.2020 - Livrare, instalare şi punerea în funcţiune a sistemelor de electroalimenta
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract subsecvent de servicii nr. 14 la acordul cadru nr. 69 din 13.02.2017 - Mentenanță NESTOR
Act-adiţional nr. 2/374/03.12.2020 la contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 628 din 08.11.2019
Contract subsecvent de achiziție publică de produse nr. 3/370 din 02.12.2020 la acordul cadru nr. 233 din 25.08.2020 - Măști de protecție
CS 3 la AC 233 din 25.08.2020 - Masti de protectie
Contract subsecvent de servicii nr. 5 la acordul cadru nr. 67 din 13.02.2017 - Mentenanță MARS
Contract subsecvent de servicii nr. 14 la acordul cadru nr. 68 din 13.02.2017 - Mentenanță OPUS H
Contract de achiziţie publică de produse - lot 6 - centuri din piele

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe