Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) 2022 actualizat la data de 31.12.2022

   

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) pe anul 2022 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională – Paza și siguranță frontierei" : 391.325.560 lei,  din care pentru activităţi Frontex: 16.115.900 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională - Paza și siguranță frontierei": 38.079.800 lei, din care pentru activităţi Frontex: 12.382.800 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" : 2.053.200 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă": 20.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale": 72.870 lei;

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) 2022 actualizat la data de 31.12.2022:

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F. - aparat propriu

Categorii de cheltuieli

2022

Titlul I "Cheltuieli de personal"

160.662.050

Titlul II "Bunuri şi servicii "

38.211.320

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

182.248.900

Titlul XI "Alte cheltuieli"

11.860

Titlul XV "Active nefinanciare"

10.191.430

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

391.325.560

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

38.079.800

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

38.079.800

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

2.053.200

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

2.053.200

Titlul IX  " Asigurări și Asistenţă  socială"

20.000

Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă" 

20.000

Titlul IX " Asigurări și Asistenţă  socială" 

                               72.870

Total Cap. 68.50 - SURSA A –  "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale " 

72.870

 

TOTAL GENERAL

 

                     

                      431.551.430

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe