Rezultatele obținute la testul scris pentru ocuparea postului de ofițer de poliție prevăzut la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul CSCTFABO

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului

Nota obținută

Obs.

1.     

MINEA Ion CRISTINA-ANDREEA

8,20

 

2.     

GHERASIE Petre NATALIA

-

Neprezentat

3.     

TĂNASE Gheorghe ALEXANDRU-CĂTĂLIN

-

Neprezentat

NOTĂ:

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba test scris poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a unităţii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (interior 19387).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe