Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa UE

       DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA 
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

ROFSIB2016OS3A10P07 „Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa UE”,

18/FSIB/

29.07.2016

77 de luni de la 29.07.2016

3.633.281,10

16.441.687,00

Contract subsecvent de servicii nr. 22/ 75 din 15.03.2021

11.666,41

52.794,00

61 de zile de la data semnarii contactului subsecvent

Obiectul contractului este reprezentat de prestarea de servicii de mentenanță corectivă pentru echipamentele electronice din compunerea sistemelor fixe de supraveghere Attica din dotarea Poliției de Frontieră Române, respectiv repararea a trei P.T.F-uri.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe