Mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR

DENUMIRE

CONTRACT

FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA 
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMEN-TARE CONTRACT

EURO

LEI

Mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR

1/FSIB/

27.11.2015

85 de luni de la 18.11.2015

7.800.000,00

36.684.260,00

 Contract de servicii nr.138 din 22.05.2020

21.141,52

94.010,00

5 luni de la data semnării 

Obiectul contractului este reprezentat de achizitionarea serviciilor de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate, pentru Obiectivul "Rebilitare pavilion administrativ, sediul Centrului de Comanda si Control SCOMAR.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe