Invitație de participare - Asistență juridică a polițistului de frontieră pentru faptele săvârșite în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu

Invitație de participare - Asistență juridică a polițistului de frontieră pentru faptele săvârșite în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI,

Având în vedere prevederile O.M.A.I. nr. 9 din data de 9 martie 2009 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru faptele săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu sediul în mun. Bucureşti, Bulevardul Geniului, nr. 42C, sector 6, cod 060117, organizează o procedură de atribuire a unui contract de prestări servicii de asistenţă juridică pentru poliţiştii de frontieră.

În acest sens, vă invităm ca, până la data de 01.03.2019, inclusiv, să transmiteți, pe adresa de e-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro, o propunere financiară pentru servicii de asistenţă juridică pentru poliţiştii de frontieră, conform prevederilor documentaţiei de atribuire, atașată prezentei invitații.

Odată cu documentele solicitate prin documentația de atribuire, veți transmite o adeverință eliberată de Baroul București care să ateste faptul că sunt plătite toate taxele necesare exercitării profesiei de avocat până la data depunerii ofertelor și faptul că sunteți înscriși pe tabloul avocaților definitivi și o copie a asigurării de malpraxis valabilă la data depunerii ofertelor.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei de participare, vă mulţumim anticipat.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe