Interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizi

Având în vedere încheierea stării de urgenţă în care ne-am aflat până în data de 14.05.2020, Poliţia de Frontieră Română continuă să aplice în punctele de trecere a frontierei, alături de celelalte autorități cu atribuții în domeniu, măsurile de prevenire şi control a răspândirii virusului SarsCov-2.

 

În continuare, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor. Sunt exceptați de la aceste prevederi următorii cetățeni străini:

  • membri de familie ai cetățenilor români;
  • membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
  • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
  • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
  • personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  • pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
  • pasageri care călătoresc din motive imperative;
  • persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
  • Interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizi

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe