Inspectoratul General al Poliției de Frontieră transmite fără plată bunuri materiale

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sediul în b-dul Geniului, nr. 42C, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din Instrucțiunea 167/2009, privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor materiale din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, transmite fără plată către alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, următoarele bunuri materiale:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor materiale

U/M

Cant.

1.      

Tester portabil pt. diag. și testat auto Star Diagnos

Cpl.

1

Solicitările de preluare fără plată vor fi adresate conducerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în termen de maxim 30 de zile de la data publicării prezentului anunț.

În situația în care solicitările de preluare se formulează de către autoritățile administrației publice locale, acestea vor fi avizate de către prefect și însoțite de hotărârea consiliului local sau județean, după caz, din care să reiasă necesitatea și destinația bunurilor.

În cazul în care există mai multe solicitări de preluare a bunurilor materiale, acestea vor fi analizate în ordinea cronologică a primirii solicitărilor.

Unitatea primitoare se obligă să transmită, în scris, dovada înregistrării în evidențele proprii a bunurilor materiale preluate.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe