Care sunt situațiile în care nu este necesară declarația notarială la ieșirea din România a unui cetățean român minor?

Pentru ieşirea din România a cetăţeanului român minor, art. 30 din Legea nr. 248/2005 stabilește situațiile în care nu este necesară prezentarea la controlul de frontieră a unei declarații cuprinzând acordul părinților sau al celuilalt părinte pentru efectuarea călătoriei de către minor, astfel:

-  pentru minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi şi împreună cu aceştia;

- dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

- atunci când minorul, cetăţean român, cu domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile art.30, în această ţară.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe