Accesul la informații de interes public ce vizează activitatea Poliției de Frontieră Române, simplificat

În vedera simplificării accesului la informatii de interes public, Poliția de Frontieră a pus la dispoziția cetățenilor şi a jurnaliştilor formulare on-line pentru accesul la informaţii de interes public prevăzute de Legea 544/2001, care facilitează obținerea informațiilor publice pentru cei interesați şi o mai bună transparenţă instituţională.

Reamintim că, începând cu luna septembrie, dovada plăţii amenzii aplicate de un poliţist de frontieră se poate transmite on-line, prin completarea, în mod simplificat, a unui formular pe site-ul Poliţiei de Frontieră.

Formularul necesar solicitării informaților de interes public se regăsește pe pagina oficială a instituției - www.politiadefrontiera.ro - la secțiunea Contact, unde fiecare persoană completează: structura căreia i se solicită transmiterea informaţiei, numele, prenumele, telefon şi adresa de e-mail unde va primi răspunsul, precum şi informaţia solicitată. Opţional, se pot ataşa copii scanate după documente care vin în sprijinul/completarea solicitării de informaţii publice.

După completarea câmpurilor obligatorii, expeditorul va primi o confirmare a datelor transmise iar mesajul va fi expediat către structura căreia i se solicită transmiterea informaţiei publice: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră/  Inspectorat Teritorial al Poliţiei de Frontieră/Garda de Coastă etc. Solicitările vor fi preluate imediat de responsabilul cu implementarea Legii 544/2001 din structura respectivă, analizate şi soluţionate în termenele prevăzute de Legea 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care cetăţenii  consideră că li s-a îngrădit dreptul la informare publică, au la dispoziţie formulare on-line şi pentru reclamaţiile administrative formulate în baza aceluiași act normativ.

De asemenea, Poliția de Frontieră Româna în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 544 / 2001, a pus la dispoziţia jurnaliștilor interesați să se acrediteze/reacrediteze pe lângă instituţie un formular on-line de acreditare, în vederea primirii în timp real și direct a materialelor de presă și a noutăților apărute în domeniul de activitate al Poliției de Frontieră Române.

Documentele necesare pentru acreditare sunt: copie după legitimația de presă și cartea de identitate, iar acreditarea este valabilă un an, putând fi reînnoita la începutul fiecărui an.

 

Reamintim că, începând cu data de 01.09.2016, Poliția de Frontieră a pus la dispoziția cetățenilor un formular on-line pentru transmiterea dovezii de achitare a amenzii pentru sancțiunile contravenționale aplicate de către polițiștii de frontieră.

Formularul se regăsește pe pagina oficială a instituției - www.politiadefrontiera.ro - la secțiunea Contact, unde fiecare persoană completează: numele, prenumele, adresa de e-mail personală, județul pe raza căruia își are sediul structura Poliției de Frontieră din care face parte polițistul de frontieră care a aplicat sancțiunea și atașează copiile scanate după procesul-verbal de constatare a contravenției și dovada plății amenzii.

După completarea câmpurilor obligatorii, expeditorul va primi o confirmare a datelor transmise iar mesajul va fi expediat către structura teritorială a Poliției de Frontieră Române din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea.

Prin operaționalizarea acestor formulare s-a avut în vedere implementarea memorandumului „Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public” elaborat de catre Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic în vederea creșterii transparenței instituționale precum și aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

  • Accesul la informații de interes public ce vizează

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe