Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II cu recrutare din sursă externă, la Serviciul Comunicații Voce-Date

Nr. crt.

Gradul profesional, numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului

Nota obținută

Obs.

1.     

GHERASIE Petre NATALIA

 

NEPREZENTAT

2.     

TURCU Costinel-Daniel ȘTEFAN-OCTAVIAN

7,90

 

3.     

VOINESCU Ion MARIANA-DANIELA

8,80

 

NOTĂ:

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba test scris poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a unităţii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (interior 19323).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe