Anunț privind analizarea dosarelor de recrutare la participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale

 

Următorilor candidați nu li s-a aprobat participarea la concurs pentru motivul precizat în dreptul fiecăruia:

Nr. crt.

Nume, prenumele tatălui, prenume

Observații

1. 

BADEA ADRIAN-CONSTANTIN

Nu a depus dosarul de recrutare

2. 

CIRIBLAN ALEXANDRU-IONUŢ

S-a retras din concurs (cererea nr. 79217 din 22.02.2018)

3. 

CULCEA SILVIA-NICOLETA

Nu a depus dosarul de recrutare

4.

HUMĂ MAGDALENA

Nu a depus documente din care să rezulte cunoaşterea limbii engleze: citit - minim nivel A2, scris - minim nivel A2, vorbit - minim nivel A2, emis de o instituţie abilitată şi documente din care să rezulte că deţine cunoştinţe de operare PC (World, Excel), emis de o instituţie abilitată.

5. 

PISICĂ IONUŢ-ALEXANDRU

Nu a depus dosarul de recrutare

6. 

POPESCU ROXANA-MIHAELA

Nu a depus dosarul de recrutare

7.

STOG IVONA-GEORGIANA

Nu a depus dosarul de recrutare

8. 

VASILE IONELA

Nu a depus dosarul de recrutare

9. 

VLĂDOIU EDUARD-PETRU

Nu a promovat testarea psihologică

Celorlalți candidați înscriși le-a fost aprobată participarea la concurs.

Aceștia se vor prezenta pentru susținerea probei de concurs, test scris pentru verificarea cunoştinţelor, la data stabilită anterior – 12.03.2018, la orele 09.30, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, situat în municipiul București, Sectorul 6, bulevardul Geniului nr. 42C.

Având în vedere măsurile privind repartizarea în sala de examinare și procedurile de legitimare a candidaților la intrarea în instituție cât și în sala de examinare, proba de concurs va începe la orele 10.00.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate în original și două pixuri cu pastă de culoare albastră ce nu permit ștergerea și rescrierea.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe