Informații publice

Contractul Subsecvent 4 nr. 79 din 14.02.2019 la Acordul Cadru nr. 223 din 24.04.2017
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director al Gărzii de Coastă
Contract Subsecvent de servicii 9-74 din 13.02.2019 la Acordul - Cadru 68 din 13.02.2017
Contract Subsecvent de servicii 8-73 din 13.02.2019 la Acordul - Cadru 178 din 31.03.2017
Contract Subsecvent de servicii 7-75 din 13.02.2019 la Acordul - Cadru 69 din 13.02.2017
Contract Subsecvent de servicii 75 din 13.02.2019 la Acordul - Cadru 69 din 13.02.2017
Contractul subsecvent de servicii nr. 8 la Acordul Cadru nr 178 din 31.03.2017 nr 73 din data de 13.02.2019
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director al Gărzii de Coastă
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Semnalări Naționale și Schengen din cadrul Direcției Platforme Europene de Comunicare și Suport Informațional
Situaţie privind achiziţiile publice din luna ianuarie 2019
Contract Subsecvent de servicii 9-63 din 07.02.2019 la Acordul - Cadru 179 din 31.03.2017
Contract Subsecvent de servicii 8-64 din 07.02.2019 la Acordul - Cadru 389 din 02.08.2017
Contractul Subsecvent de servicii 8-64 din data de 07.02.2019 la Acordul Cadru nr. 389 din data de 20.08.2017
Contract Subsecvent de servicii 1-53 din 01.02.2019 la Acordul - Cadru 754 din 20.12.2019
Contract Subsecvent de furnizare 11-54 din 01.02.2019 la Acordul - Cadru 70 din 13.02.2017
Rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Rezultatele finale la testul scris - tip grilă, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal
Rezultatele finale la testul scris - tip grilă, obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I la Compartimentul Secretariat şi Arhivă din cadrul D.A.L.
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de şef serviciu la Serviciul Analiză de Risc din cadrul D.P.C.M.I.l.T.
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 22 și 23 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe