Informații publice

Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în luna august 2020
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în luna septembrie 2020
Contract subsecvent de servicii nr. 20 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 20 - 281 din 02.10.2020 -AD1- Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 20 - 281 din 02.10.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Act adiţional nr. 1 la contractul subsecvent de servicii nr. 20 281 din 02.10.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 5/ 275 din 01.10.2020 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - Mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
Contract subsecvent de servicii nr. 17 la acordul-cadru nr. 389 din 02.08.2017 - Mentenanţă corectivă echipamente electronice
CS 17 la AC 389 din 02.08.2017 - MENTENANŢĂ CORECTIVĂ ECHIPAMENTE ELECTRONICE
Contract subsecvent de servicii nr. 4 la acordul-cadru nr. 2 din 08.01.2020 - lot 1 - Mentenanță subsisteme de comunicații și IT
Contract de achiziție de produse nr. 270 din 28.09.2020 - Platforme mobile de supraveghere
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract subsecvent nr. 23 la acordul-cadru nr. 179 din 31.03.2017 - Mentenanță ATTICA
Contract subsecvent de servicii nr. 19 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 19 - 263 din 17.09.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna august 2020
Contract subsecvent nr. 18 - 253 din 11.09.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent de servicii nr. 18 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract de achiziție publică de produse nr. 247 din 07.09.2020 - Containere cu destinaţia camere de anchetă şi echipamente specifice în 23 locații
Act adiţional nr. 1 la contractul de achiziție de produse nr. 247 din 07.09.2020 - Containere cu destinaţia camere de anchetă şi echipamente specifice în 23 locații
Contract nr. 247 din 07.09.2020 -AD1- Containere cu destinaţia camere de anchetă şi echipamente specifice în 23 loc
Contract nr. 247 din 07.09.2020 - Containere cu destinaţia camere de anchetă şi echipamente specifice în 23 locatii
Contract de achiziție publică de furnizare de produse nr. 246 din 07.09.2020 - Autospecială pentru control documente
Act adițional la contractul nr. 246 din 07.09.2020 ce are ca obiect furnizarea unui număr de 3 autospeciale pentru controlul documentelor și efectuarea verificărilor în baze de date

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe