Informații publice

Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistenţă juridică
Anunț privind examinarea medicală de către candidații la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, sesiunea februarie-aprilie 2021
Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă, concurs de admitere la S.P.A.P.F. Oradea
ANUNȚ privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidații înscriși pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu”
ANUNȚ privind susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidaţii înscrişi la I.G.P.F. pentru concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră
Situaţia achiziţiilor publice la nivel I.G.P.F. din luna februarie
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna februarie 2021
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 12.03.2021
Dezvoltarea Unităţii Naţionale de Informaţii Privind Pasagerii
Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2020
Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2021
Situaţia privind execuția bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu)  la data de 31.12.2020
Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 31.12.2020
Anunț privind rezultatele evaluării psihologice a candidaților înscrişi pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea”, 2021
Anunț în atenția candidaţilor înscrişi pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, sesiunea februarie-aprilie 2021
În atenția candidaţilor înscrişi pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea - evaluare psihologică
Situaţia achiziţiilor publice la nivel I.G.P.F. - luna ianuarie
Analiza activității Poliției de Frontieră Române pe anul 2020
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna ianuarie 2021
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 14.02.2021
În atenția candidaților pentru sesiunea de admitere 2021 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră - a fost modificată adeverința medicală în conformitate cu OMAI 23/2021
Acord cadru nr. 18 din 10.02.2020 - Servicii de transport aerian intern si international
I.G.P.F. recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2021 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră
Contract subsecvent de servicii nr. 7 la acordul-cadru nr. 589 din 24.10.2019 - lot 2 - Mentenanță senzori radar

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe