Unitatea Naţională de Informații privind Pasagerii a devenit operaţională


În perioada 17–18 mai 2016, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a avut loc „Conferinţa Internaţională de Targeting” la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor din state aparţinând Uniunii Europene, din state terţe, dar şi reprezentanţi ai Europol şi ai Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor române din domeniul securităţii naţionale.
Evenimentul, care are drept scop principal schimbul de bune practici şi armonizarea modalităţilor de implementare a sistemelor PNR (Registrul cu Date despre Pasageri) a coincis cu reuniunea de închidere a proiectului european implementat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române „Înființarea Unității de Informații pentru Pasageri la nivel național și contribuirea la schimbul european de date PNR între UIP - uri naționale”, proiect finanţat prin programul ISEC de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere.
În Europa, România este cel de-al treilea stat, după Marea Britanie şi Franţa, care a operaţionalizat Unitatea de Informații despre Pasageri (UIP) în vederea colectării datelor PNR (Passenger Name Record) de la companiile aeriene, stocării, procesării și transmiterii lor către autoritățile competente pentru prevenirea, detectarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale.

Conferinţa Internaţională de Targeting s-a realizat în baza solicitării autorităţilor britanice de frontieră (Border Force) şi are ca obiective principale realizarea unor discuţii privind armonizarea abordărilor legate de implementarea şi utilizarea practică a sistemelor referitoare la Registrul cu Date despre Pasageri (PNR - Passenger Name Record), precum şi familiarizarea participanţilor cu bunele practici existente la nivelul statelor care folosesc deja facilităţi de identificare a pasagerilor.

Evenimentul, deschis oficial de chestor principal de poliție Liviu GALOȘ, împuternicit inspector general al I.G.P.F. şi de chestor principal de poliție Dumitru HARALAMBIE, adjunct al inspectorului general, a reunit peste 30 de reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii din state aparținând Uniunii Europene (Belgia, UK, Irlanda, Germania, Spania, Olanda, Franța și Ungaria), din state terțe (SUA, Canada, Australia, Noua Zeelanda și Emiratele Arabe Unite), dar și reprezentanți ai Europol și ai Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Conferinţa reprezintă cea de-a doua activitate organizată pe acest segment, prima având loc la Londra, în perioada 01-02.04.2015, promotorii evenimentului (Border Force UK) încercând să dezvolte, prin această iniţiativă, legături de cooperare cu parteneri internaţionali pentru schimb de informaţii şi bune practici în domeniu.

Activitatea conferinţei a fost centrată, în principal, pe utilizarea datelor PNR în investigaţii, practici privind protocoalele comune şi formatele de date utilizate pentru transferul de date PNR de către transportatorii aerieni către Unităţile de Informaţii privind Pasagerii şi interoperabilitatea sistemelor naţionale PNR pentru schimbul de informaţii.

Reamintim că proiectul „Înființarea Unității de Informații pentru Pasageri la nivel național și contribuirea la schimbul european de date PNR între UIP-uri naționale” s-a derulat pe o perioada de 2 ani și a urmărit  înființarea la nivel național a Unității de Informații despre Pasageri (UIP) in vederea colectării datelor PNR (Passenger Name Record) de la companiile aeriene, stocării, procesării și transmiterii lor către autoritățile competente pentru prevenirea, detectarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale.

Astfel, începând cu luna noiembrie 2015, în baza Ordonanţei nr.13 din iulie 2015, în cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera funcţionează Unitatea Naţională cu Informaţii privind Pasagerii, ca fiind structura responsabilă cu procesarea datelor despre pasageri (datele PNR), în scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism, infracțiunilor conexe şi la adresa securității naționale, precum şi prevenirii şi înlăturării amenințărilor la adresa securității naționale.

U.N.I.P. este singura structură naţională ce are competenţă în stocarea şi procesarea datelor PNR, activităţile fiind desfăşurate în cooperare cu alte autorităţi stabilite de legislaţie, cum ar fi Serviciul Român de Informaţii, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Departamentul de Informații şi Protecţiei Internă.

Înființarea acestei unități a presupus definirea structurii, a procedurilor de funcționare, a protocoalelor de colaborare instituționale, a dotării cu echipamente hardware și nu în ultimul rând elaborarea cadrului legislativ național.

Pe parcursul derulării proiectului au fost desfăşurate activităţi în vederea:

 • Adoptării textului directivei europene şi elaborarea unui act normativ naţional care să reglementeze procesarea datelor PNR (Passenger Name Record);
 • Operaţionalizării structurii;
 • Stabilirea formatului de date necesar (PNRGOV);
 • Achiziţia echipamentelor hardware necesare în vederea procesării acestor date.
 • Conectării unui număr cât mai mare de transportatori la U.N.I.P.;
 • Asigurarea interoperabilităţii sistemului cu structuri similare din alte state membre.

În procesul de elaborare al actului normativ s-a ţinut cont de poziţia instituţiilor internaţionale sau naţionale specializate, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului (Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - FRA) şi protecţia datelor cu caracter personal (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP).

De asemenea, ulterior adoptării cadrului legal, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au ţinut în permanenţă legătura cu transportatorii aerieni, Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA) şi alţi factori interesaţi, fiindu-le comunicat acestora faptul că transmiterea datelor PNR în format PNRGOV este obligatorie, urmând a fi aplicate sancţiuni contravenţionale pentru transportatorii care nu respectă obligaţiile legale.

La momentul actual sunt conectaţi la U.N.I.P. un număr de 28 transportatori, fiind procesate zborurile de intrare şi ieşire în/din România pentru un număr de 86 de destinaţii UE şi 18 Non-UE.

Bugetul total al proiectului a fost de 324.487 euro, din care contribuţia Uniunii Europene de 134.071,17 euro şi contribuţia naţională fiind de 190.306,82 euro, incluzând TVA-ul şi valoarea de depreciere a echipamentelor.

De asemenea, Poliţia de Frontieră Română participă în calitate de co-beneficiar şi în cadrul unui alt proiect finanţat de Comisia Europeană, ce are ca scop identificarea unei soluţii tehnice de interconectare a U.N.I.P. România cu celelalte U.N.I.P.- uri din alte state UE. Beneficiarul proiectului este Ungaria, co-beneficiari, alături de România, fiind Bulgaria, Lituania, Portugalia şi Spania, iar Europol are calitatea de partener asociat. Acest proiect are valoare totală de 1.281.465,68 Euro, dintre care fondurile alocate României sunt în valoare de 482.752,60 Euro. Proiectul a fost demarat la 01.01.2016 şi se va implementa pe parcursul a doi ani, României revenindu-i sarcina de a testa proiectul pilot de interconectare în anul 2017.

 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a
 • Unitatea Naţională de Informații pentru Pasageri a

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe