Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 31.12.2020

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu) pe anul 2020 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 265.137.260 lei,  din care pentru activităţi Frontex 8.821.810 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 76.357.000 lei, din care pentru activităţi Frontex 10.103.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" – 1.377.030 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă" – 39.530 lei;

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 31.12.2020:

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2020

Titlul I "Cheltuieli de personal"

151.304.070

Titlul II "Bunuri şi servicii "

26.627.790

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

55.186.810

Titlul XI "Alte cheltuieli"

14.890

Titlul XIII "Active nefinanciare"

32.003.700

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

265.137.260

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

76.357.000

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

76.357.000

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.377.030

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.377.030

Titlul IX "Ajutoare la trecerea în rezervă"  

39.530

Total Cap. 68.08 - SURSA A – " Asigurări și Asistenţă  socială"

39.530

TOTAL GENERAL

 342.910.820      

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe