Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) 2019 actualizat la data de 22.04.2019

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) pe anul 2019 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 224.349.350 lei,  din care pentru activităţi Frontex 5.535.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.25 - "Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională" – 75.000 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 34.042.840 lei, din care pentru activităţi Frontex 9.869.840 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" – 2.996.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Asigurări şi asistenţă socială" – 1.000  lei.

Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2019 actualizat la data de 22.04.2019:

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2019

Titlul I "Cheltuieli de personal"

166.122.000

Titlul II "Bunuri şi servicii "

25.625.160

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

1.206.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

23.224.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

2.190

Titlul XIII "Active nefinanciare"

8.170.000

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

224.349.350

Titlul VII "Finanţarea proiectelor de cercetare – dezvoltare si inovare"

 75.000

Total Cap. 61.25 - SURSA A – integral de la buget - "Ordine publică şi siguranţă naţională"

 75.000

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

780.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

33.262.840

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

34.042.840

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

2.996.000

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

2.996.000

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.000

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

1.000

TOTAL GENERAL

 261.464.190

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe