Situația privind bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în anul 2017

Buget

 

Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontiera pe anul 2017 este structurat pe capitole bugetare, dupa cum urmeaza:

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publica si siguranta nationala" – 764.951.000 lei;

Sursa B - "Credite externe" - Capitolul 61.03.03 - "" - 1.100.000 lei;

Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "" - 31.435.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.25 - "Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala" – 29.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 65.05 - "Invatamant" - 7.651.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenta sociala pentru familie si copii" - 5.200.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Asistenta sociala pentru familie si copii" - 503.000 lei;

Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Asigurari si asistenta sociala" - 16.000 lei.

Situatia privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontiera 2017 actualizat la data de 31.05.2017:

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2017

Titlul I "Cheltuieli de personal"

674.480.000

Titlul II "Bunuri si servicii "

41.321.000

Titlul VIII "Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

719.000

Titlul X " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

43.982.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

47.000

Titlul XIII "Active nefinanciare"

4.402.000

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publica si siguranta nationala"

764.951.000

Titlul VII "Alte transferuri"

29.000

 Total Cap. 61.25 - SURSA A -  "Cercetare dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala"

29.000

Titlul XIII "Active nefinanciare"

1.100.000

Cap. 61.03.03 - SURSA B -  "Credite externe"

1.100.000

Titlul VIII "Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare"

369.000

Titlul X " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

31.066.000

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

31.435.000

Titlul I "Cheltuieli de personal"

5.576.000

Titlul II "Bunuri si Servicii"

2.075.000

Total Cap. 65.05 - SURSA A -  "Invatamant"

7.651.000

Titlul VI  "Transferuri intre unitati ale administratiei publice"

285.000

Titlul IX  " Asistenta  sociala"

4.915.000

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenta sociala pentru familie si copii"

5.200.000

Titlul IX  " Asistenta  sociala"

503.000

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea in rezerva"

503.000

Titlul IX  " Asistenta  sociala"

16.000

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale"

16.000

TOTAL GENERAL

810.885.000

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe