Rezultatul la contestație - concurs ocupare post vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal

Rezultatul la contestația depusă de către un candidat la testul scris - test grilă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, poziția 481 din statul de organizare al inspectoratului general, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, din data de 13.03.2021        

NR. CRT.

COD UNIC DE IDENTIFICARE

HOTĂRÂREA COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

MOTIVARE

1.     

336308

Respinge contestația

Conform art. 21 din OUG nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările ulterioare, la întrebarea nr. 42, răspunsul corect – varianta A este prevăzut de litera i), iar, varianta C indicată de către candidat ca fiind și aceasta corectă este lipsită de relevanță prin raportare la enunțul întrebării și nu poate fi asimilată cu varianta corectă.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe