Rezultatele obținute la testul scris la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție la Serviciul Sisteme de Supraveghere

Nr. crt.

Gradul profesional, numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului

Nota obținută

Obs.

1.     

ENE Marian CIPRIAN-MARIAN

7,30

 

2.     

MIHAI Adrian ANDREEA-MARIA

7,00

 

3.     

TĂNASE Gheorghe ALEXANDRU-CĂTĂLIN

7,00

 

4.     

MINEA Ion CRISTINA-ANDREEA

6,70

 

5.     

RAUCA Iuliu-Daniel PETRU-LAURENȚIU

6,40

 

6.     

TURCU Costinel-Daniel ȘTEFAN-OCTAVIAN

6,10

 

7.     

GĂLETEANU Gheorghe DANIEL-MARIN

5,80

 

8.     

GHERASIE Petre NATALIA

5,80

 

9.     

ZECHERU Dan IOANA-RUXANDRA

5,50

 

10.   

BABADAC Constantin-Nenorel MARIAN-COSMIN

-

Neprezentat

NOTĂ:

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba test scris poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a unităţii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (interior 19.387).

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe