Restricţii pentru cetăţenii străini, în conformitate cu art. 2, alin.1, pct. 2, anexa nr.3 din H.G. nr. 533/15 iulie 2020

În conformitate cu art. 2, alin.1, pct.2, anexa nr.3 din H.G. nr. 533/15 iulie 2020, în continuare se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini din state Non-UE, respectiv care nu aparţin spațiului Economic European şi Confederației Elvețiene, precum şi apatrizilor. Sunt exceptați de la aceste prevederi următorii cetățeni străini:

 • membri de familie ai cetățenilor români;
 • membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației U.E.;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
 • personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 • pasageri care călătoresc din motive imperative;
 • persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare;
 • străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
 • străinii și apatrizii, lucrătorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată  sau desfășurată în străinătate;
 • străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim și fluvial;
 • membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe