Proiect „Reabilitare termo-energetică pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Calafat”

 

Începând cu luna ianuarie 2020, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat beneficiază de un sediu modern, corespunzător standardelor europene de eficiență energetică.

Astăzi, 22 ianuarie a.c., în prezența adjunctului inspectorului general, chestorul principal de poliție Mihail-Bogdan Ivănescu, a şefului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, comisar șef de poliție Dumitru-Viorel Chiran, precum și a oficialităților de pe raza județului Dolj, a fost inaugurat sediul modernizat al Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, reabilitat la standarde europene.

Proiectul prin care s-a realizat modernizarea a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 -„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 fiind Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca beneficiar Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și perioadă de implementare 01.06.2016- 31.05.2020.

Conform Contractului de finanțare nr. 812/19.12.2017, valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 3.575.759,02 lei, din care 2.051.757,18 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 362.074,80 lei cofinanțare din partea beneficiarului, diferenţa de 1.161.927,04 lei reprezintă cheltuieli neeligibile asigurate din bugetul de stat. Valoarea finală a investiţiei va fi stabilită după realizarea tuturor activităţilor şi efectuarea plăţilor.

Reabilitarea energetică a clădirii a avut drept obiectivul general creșterea eficienței energetice pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Calafat și crearea unor condiţii de muncă optime pentru personalul structurii și două obiective specifice:

  • OS1 – Reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul SPF Calafat cu 410990,86 Kwh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
  • OS2 – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării imobilului pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Calafat cu 35,92 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

În prezent, sediul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat corespunde actualei concepţii de susţinere a supravegherii şi controlului frontierei şi asigură condiţii de muncă la standarde europene, beneficiind de o centrală termică cu combustibil solid, panouri solare pentru încălzirea apei, precum şi turbine eoliene pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Din punct de vedere operativ, clădirea Sectorului Poliției de Frontieră  Calafat este amplasată în imediata apropiere a fluviului Dunărea, ceea ce permite o deplasare rapidă a efectivelor în zona de competenţă, iar reabilitarea la parametrii tehnici corespunzători cerinţelor actuale a reprezentat o prioritate pentru programele de investiţii ale Poliţiei de Frontieră.

Informaţii de background

Clădirea Sectorului Poliției de Frontieră Calafat este una dintre cele mai importante clădiri istorice ale orașului Calafat. Aceasta a aparținut lui Ioan Gheorghiadis, grec stabilit în Calafat, până în 1893.

Ulterior, clădirea a fost renovată și dotată, având mai multe întrebuințări printre care Liceu Comercial de Băieți, Gimnaziu de fete și, începând cu 1962, unitate militară – sediul Batalionului de Grăniceri Calafat.

Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, structură teritorială din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, exercită atribuţiile ce îi revin, la graniţa cu R. Bulgaria, cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, precum și respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.

Adâncimea zonei de responsabilitate este poziţionată la 30 km faţă de linia de frontieră şi se învecinează cu Sectorul Poliţiei de Frontieră Gârla Mare (I.T.F.F. Timişoara), precum şi cu Sectorul Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi (I.T.P.F. Giurgiu).

  • Sediu reabilitat pentru Sectorul Poliției de Frontieră CALAFAT
  • Sediu reabilitat pentru Sectorul Poliției de Frontieră CALAFAT
  • Sediu reabilitat pentru Sectorul Poliției de Frontieră CALAFAT

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe