Proiect finalizat cu elaborarea unui manual de analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră

În perioada noiembrie 2018 - septembrie 2019, Poliția de Frontieră Română, împreuna cu parteneri din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și din cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cu sprijinul Direcției Generale Management Operațional și al unor experți din Marea Britanie a implementat  proiectul intitulat “Dezvoltarea unor instrumente de pregătire în domeniul analizei informațiilor pentru Poliția de Frontieră Română”.

Obiectivul proiectului, finanțat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în cadrul proiectului “Dezvoltarea unor produse şi instrumente de pregătire specifice domeniului Managementului Integrat al Frontierei”, a vizat îmbunătățirea capacității de pregătire în domeniul analitic, prin elaborarea unor instrumente moderne de pregătire, cu respectarea standardelor europene, aplicabile structurilor de analiză de risc ale agențiilor de aplicare a legii din statele membre.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit dezvoltarea capacității analitice a Poliției de Frontieră Române și pe cea a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și, în subsidiar, eficientizarea activităților de control la frontiere cu scopul de a reduce rata infracționalității transfrontaliere. În consecință, proiectul a urmărit consolidarea pregătirii profesionale a analiștilor structurilor de analiză de risc la nivel central, regional și local, din cadrul poliţiilor de frontieră din cele două sate, prin dezvoltarea unor instrumente de pregătire comune în domeniul analizei informațiilor.

Echipa de proiect a fost alcătuită din analiștii din cadrul Serviciului Analiză de Risc - IGPF și Garda de Coastă, un analist cu o vasta experiență din cadrul Direcției Generale Management Operațional – MAI, traineri din cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza şi Şcolii de Perfecţionare a Personalului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin și doi analiști din cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. În proiect au fost cooptaţi, cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, și doi experţi din cadrul Border Force și Institutului Her Majesty’s Revenue and Customs din Marea Britanie.

Obiectivele propuse în cadrul proiectului au fost atinse, echipa de proiect îndeplinind cu succes toate activitățile, cu respectarea angajamentelor asumate. Rezultatul a fost elaborarea Manualului de Analiză a Informațiilor pentru poliția de frontieră, atât în limba română, cât și în limba engleză, precum și manualul în varianta pentru formatori, care cuprinde o serie de exerciții practice pentru cursanți. Totodată a fost elaborată și curricula cursului de analiza informațiilor care se va organiza în cursul anului 2020 la Școala Poliției de Frontieră de la Drobeta Turnu Severin.

Elaborarea manualului de analiză a informațiilor a fost realizată în concordanță cu principiile Modelului Comun de Analiză de Risc Integrată, cunoscut sub acronimul CIRAM, fiind respectate standardele SQF (Sectorial Qalification Framework – Cadrul Sectorial al Calificărilor) și curricula comună de bază (Common Core Curriculum) pentru polițiștii de frontieră, elaborată de către Agenția FRONTEX și implementată în procesul de pregătire la nivelul statelor membre.

În procesul de concepere a acestui instrument de pregătire a personalului poliției de frontieră s-a avut în vedere faptul că va fi transmis Unității de Pregătire din cadrul FRONTEX, de unde poate fi preluat în cadrul programelor de pregătire oferite analiștilor din statele membre și partenere.

Implementarea proiectului s-a încheiat în data de 30 septembrie cu o conferința oficiala, organizată în Bucureşti, unde au fost invitați reprezentanții structurilor de analiză a informațiilor din cadrul principalelor instituții ale Ministerului Afacerilor Interne și nu numai. Au participat, de asemenea, domnul director al SELEC și șeful structurii de analiză de risc a acestei organizații internaționale, precum și un reprezentant al structurii de analiză din cadrul Direcției Generale a Vămilor.

Cu acest prilej, conducerea Poliției de Frontieră Române și-a exprimat disponibilitatea de cooperare cu toate structurile de analiză a informațiilor, în îndeplinirea obiectivelor comune, pentru asigurarea unui climat de securitate internă și un management integrat al frontierelor.

  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră
  • Final de proiect materializat cu elaborarea unui material în analiza informaţiilor pentru Poliţia de Frontieră

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe