Poliţiştii de frontieră români au participat la 16 misiuni/operațiuni Frontex în anul 2019


Odată cu obținerea calității de Stat Membru al Uniunii Europene, România, prin Poliția de Frontieră Română, a devenit membru cu drepturi depline în Agenția FRONTEX.

Pentru atingerea obiectivelor operaționale, Agenţia coordonează activităţi privind controlul la frontieră în Statele Membre UE şi în/cu ţările terţe, sprijină Statele Membre în pregătirea poliţiştilor de frontieră, efectuează analize de risc, urmăreşte aplicarea celor mai noi soluții tehnice obținute în baza muncii de cercetare în domeniile de interes pentru controlul şi supravegherea frontierelor şi acordă Statelor Membre asistentă tehnică şi operaţională consolidată în domeniul frontierelor externe.

Poliţia de Frontieră Română realizează legătura cu Agenţia Frontex prin intermediul unei structuri special înfiinţate în acest scop – Punctul Naţional de Contact, cu sediul la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Implicarea Poliţiei de Frontieră în activitățile Agenției constă în participarea cu experţi / echipament tehnic la operaţiunile comune, organizarea de operaţiuni comune pe teritoriul ţării noastre, acordarea de asistenţă operativă pentru perioade limitate de timp, sub forma unor echipe de intervenţie la frontiere, participarea cu mijloace de mobilitate navală în cadrul activităților de prevenire și combatere a migrației ilegale la frontierele maritime externe ale Uniunii Europene, participarea la realizarea analizei de risc la nivel european cu ajutorul specialiștilor din structura de specialitate a Poliţiei de Frontieră Române, precum și prin pregătirea poliţiștilor de frontieră în cadrul sesiunilor / cursurilor special organizate.

Contribuţia Poliţiei de Frontieră Române la misiunile FRONTEX în anul 2019

Pe parcursul a 11 luni din anul 2019, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 12 operaţiuni comune și în 4 proiecte operaţionale (Seconded Team Member – sTM, Multipurpose Maritime Operation - MMO, Staff  Exchange – Schimb de personal la frontierele terestre şi aeriene) cu participarea a 195 de poliţişti de frontieră, experţi cu diverse profiluri profesionale şi membri de echipaj ai mijloacelor de mobilitate navală.

La frontiera terestră, instituția noastră a participat în cadrul a trei operaţiuni comuneFlexible Operational Activities 2019 în Bulgaria şi Republica Elenă, Focal Points Land 2019 în Polonia, Republica Elenă și Bulgaria şi FOA WB 2019 în Albania, cu 46 experți poliţişti de frontieră, camere portabile cu termoviziune, autospeciale de patrulare transport canin, echipaje canine, autoturisme de transport și patrulare.

De asemenea, în Punctele Focale terestre (Galați, Albița, Sculeni și Moravița)  și-au desfăşurat activitatea 29 experți din UE în detectarea autoturismelor de lux furate și în detectarea falsurilor în documente.

La frontiera maritimă, Poliţia de Frontieră Română a participat la cinci operaţiuni comune (Themis 2019 în Republica Italiană, Poseidon 2019 în Republica Elenă, Minerva 2019 şi Indalo 2019 în Regatul Spaniei, Focal PointsSea 2019 în Republica Cipru) și la un proiect operațional (”MMO 2019”), activităţi coordonate de FRONTEX cu  experți poliţişti de frontieră români, din care 108 membri de echipaj  și 2 ofițeri de legătură naționali detașați pentru cele două nave maritime de patrulare (CPV proiect P 157).

Astfel, în ceea ce priveşte operaţiunile maritime, în 11 luni din 2019, poliţiştii de frontieră români de pe navele PFR au participat la misiuni internaţionale în cadrul cărora  au asigurat supravegherea frontierei maritime externe în Marea Egee, respectiv au reușit să salveze şi să transfere la bordul navelor peste 578 de persoane (254 bărbaţi, 181 femei şi 143 minori), ce se aflau în pericol, pe ambarcaţiuni gonflabile care navigau sau se aflau în derivă pe mare.

Reamintim că obiectivul principal al operaţiunii comune maritime este de a oferi sprijin autorităţilor naţionale în supravegherea şi controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, precum şi de căutare şi salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare, la frontiera externă.

Operațiunea este o continuare a activităților anterioare pentru gestionarea fluxurilor de migraţie ilegală, în cadrul cărora Poliţia de Frontieră Româna a avut permanent o contribuţie semnificativă, atât din punct de vedere al mijloacelor tehnice, cât şi din punctul de vedere al numărului, profilelor profesionale şi profesionalismului experţilor detaşaţi, aprecierile venind atât din partea autorităţilor de frontieră aparținând statelor membre participante, cât şi din partea Agenţiei.

În perioada 07.05-15.06.2019, Poliţia de Frontieră Română a participat la proiectul MMO 2019 (în cadrul Operațiunii Focal Points Sea 2019) organizat de Agenție la Marea Neagră. Garda de Coastă a participat cu 11 mijloace de mobilitate navală. Au fost efectuate 39 misiuni (peste 1.000 ore patrulare), iar împreună cu reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură (ANPA) s-au monitorizat 700 nave și ambarcațiuni, fiind realizate 90 de acțiuni de abordare și control polițienesc, precum şi de control al pescuitului. 

La frontiera aeriană, Poliţia de Frontieră Română a participat cu 18 experți în trei operațiuni comune (Alexis 2019, Puncte Focale Aeriene 2019 și Puncte de Coordonare Aeriene) și la un proiect operațional (Staff Exchange - Regular Officers și Intermediate Managers) în aeroporturile din Munchen, Toulouse, Ljubljana, Vilnius, Roma, Viena, Munchen Praga, Veneția, Varșovia, Zagreb, Sofia, Porto și Chișinău. 

O altă activitate importantă desfăşurată în cadrul cooperării cu Agenţia Frontex este participarea la Consiliul de Administrație al Frontex (Management Board), precum şi participarea poliţiştilor de frontieră români în cadrul activităţilor de pregătire organizate de Agenţie.

În cursul anului 2019, peste 200 polițiști de frontieră români au luat parte la activități de dezvoltare, pregătire, respectiv de instruire efectivă în domenii de specialitate, organizate de către Agenția Frontex.

  • Poliţiştii de frontieră români au participat la 16 la misiuni/operațiuni Frontex în anul 2019

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe