Poliţia de Frontieră Româna, participant activ în cadrul Agenţiei FRONTEX

În această săptămână, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au participat la două activităţi importante, organizate sub egida Agenţiei FRONTEX (Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene). Astfel, la Timişoara, a fost organizată o întâlnire de evaluare - planificare a operațiunilor coordonate de către agenția Frontex la frontierele terestre ale UE, care a reunit 47 de specialişti din cadrul Frontex și din statele membre UE, în timp ce, la Bratislava, în Republica Slovacă, şeful Poliţiei de Frontieră a participat la Reuniunea Consiliului de Administraţie al FRONTEX. Cele două activităţi reprezintă o dovadă a implicării Poliţiei de Frontieră Române în derularea acţiunilor organizate de Agenţia Europeană FRONTEX, precum şi o oportunitate pentru întărirea relaţiile de cooperare cu autorităţile şi organizaţiile ţărilor comunitare implicate în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.

Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră, prezent la cea de-a 60-a Reuniune a Consiliului de Administraţie al FRONTEX

În perioada 07-08.09.a.c., împuternicit inspector general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor principal de poliţie Liviu–Marius GALOŞ, a participat la cea de-a 60-a Reuniune a Consiliului de Administraţie al FRONTEX, care s-a desfăşurat la Bratislava - Republica Slovacă.
Scopul acestei sesiuni a fost de a analiza acţiunile derulate până în prezent sub egida agenţiei europene, stadiul cooperării operative între statele participante în domeniul supravegherii şi controlului graniţelor, precum şi măsurile comune de viitor organizate sub egida FRONTEX.
De asemenea, au fost purtate discuţii pe marginea calendarului de implementare a noului Regulament Frontex, în special privind echipele de intervenție rapidă, echipamentele tehnice, precum şi planul de acțiune pentru dezvoltarea activităților de sprijin în domeniul returnării.

Întâlnire de evaluare-planificare a operaţiunilor coordonate de către agenţia Frontex, la Timişoara

În perioada 07-08 septembrie a.c., la Timişoara s-a desfăşurat întâlnirea Host Countries Network Conference 2016, o întâlnire de evaluare–planificare a operațiunilor coordonate de către agenția Frontex la frontierele externe terestre ale UE.
La conferință au participat 7 experți, membrii echipelor de proiect ale operațiunilor comune coordonate de sectorul Frontierei Terestre al Frontex și aproximativ 40 poliţişti, reprezentanți ai statelor membre și ai statelor terțe care au acorduri de lucru cu Agenția.
Din partea Poliţiei de Frontieră Române a participat o delegaţie condusă de chestor de poliție Marcel Ardelean, director al Direcţiei de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au prezentat și promovat contribuția curentă a României în proiectele supuse analizei. De asemenea, la întâlnire, reprezentanții Frontex au prezentat  intențiile și prognozele, în legătură cu activitățile operaționale din semestrul III al anului 2016 și cele planificate pentru anul viitor, în concordanţă cu evoluția fluxurilor principale de migrație ilegală la frontierele externe ale UE.
La finalul întâlnirii, participanţii, cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara  au efectuat o vizită la punctul focal Moravița (P.T.F. Moravița – I.T.P.F. Timișoara) şi la P.T.F. Vatin, omologul punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul Serbiei.

Informaţii de background

Agenţia Europeană FRONTEX a luat fiinţă în anul 2005 (a devenit operaţională), în baza prevederilor articolului 2 din Regulamentul Consiliului Europei nr. 2007/2004. Agenţia este principala instituţie a Uniunii Europene pentru managementul frontierelor externe, asigurând coordonarea acţiunilor Statelor Membre în implementarea măsurilor comunitare din acest domeniu.
Operaţiunile FRONTEX au ca principal obiectiv combaterea migraţiei ilegale la nivelul Uniunii Europene, în baza analizelor de risc, fapt ce atrage încrederea, suportul şi participarea activă a tuturor Statelor Membre.
O data cu aderarea României la Uniunea Europeană, Poliţia de Frontieră Română a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Agenţiei Europene FRONTEX, fiind un participant activ la operațiunile comune desfășurate de către Agenție, prin detaşarea de resurse umane și de echipament tehnic.
În prima jumătate a anului 2016, peste 300 de poliţişti de frontieră români, experți în diverse profiluri, au participat la operaţiuni Frontex organizate la toate tipurile de frontiere externe - terestre, maritime şi aeriene - ale UE. O contribuţie importantă a fost adusă de echipajele de pe navele Poliţiei de Frontieră Române în operaţiunile maritime TRITON şi POSEIDON 2016, când au salvat peste 1800 de persoane aflate în pericol de înec pe Mările Mediterană şi Egee.

  • Poliţia de Frontieră Româna, participant activ

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe