Poliţia de Frontieră Română a predat Ucrainei preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră

În perioada 06-07.11.2018, la Odessa - Ucraina, a avut loc cea de-a XIX-a Întâlnire Anuală a Şefilor Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă din ţările riverane Mării Negre, în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră. 

Poliţia de Frontieră Română, care a deţinut în acest an preşedinţia Forumului de Cooperare, a predat mandatul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei

La activitate au participat şefii Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă ale statelor riverane Mării Negre  (România, Bulgaria, Turcia, Ucraina şi Georgia), însoţiţi de experţi naţionali, delegaţia oficială a Politiei de Frontieră Române fiind condusă de domnul comisar şef de poliţie Adrian Popescu, împuternicit inspector general al IGPF.

În cadrul întrevederii, delegaţia română a efectuat transferul Preşedinţiei Forumului la Marea Neagră către Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei şi a prezentat raportul de activitate în perioada deţinerii mandatului - decembrie 2017-noiembrie 2018.

Astfel, inspectorul general al PFR a declarat că în această perioadă s-a urmărit identificarea unor noi metode de cooperare în vederea combaterii eficiente a infracţionalităţii transfrontaliere din zona Mării Negre, cu accent pe gestionarea fenomenului de migraţie ilegală.  În mod concret, aceste activităţi au vizat dezvoltarea şi implementarea unui sistem comun de prevenire pentru detectarea timpurie a activităţilor ilegale pe Marea Neagră, precum şi derularea unor exerciţii comune  („Black Sea Hawk  2018”) la care au participat toate statele care fac parte din Forumul la Marea Neagră.

Preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră a fost preluată de către statul gazdă, prin autoritatea de frontieră, pentru o perioadă de un an. Reprezentanţii structurilor participante au stabilit acţiunile de cooperare care se vor organiza în anul 2019, unde se vor discuta aspecte legate de securitatea şi siguranţa navigaţiei pe Marea Neagră, dezvoltarea unor mecanisme practice de cooperare între statele riverane la Marea Neagră, precum şi realizarea schimbului de experienţă şi de personal cu ocazia unor misiuni desfăşurate la bordul mijloacelor de mobilitate navală.

De asemenea, s-a adus în discuţie importanţa securităţii frontierei maritime, aceste schimburi de experienţă şi întrevederi desfăşurate în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră reconfirmă pe deplin eforturile întreprinse pentru menţinerea zonei Mării Negre într-un spaţiu de stabilitate şi securitate. 

Informaţii de background

În anul 2006, cu ocazia celei de-a VII–a Întâlniri a Şefilor Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă ale statelor riverane Mării Negre (R. Turcia), s-a elaborat Acordul de cooperare între Autorităţile de Frontieră/Gărzile de Coastă din statele riverane Mării Negre (Bulgaria, Georgia, Rusia, România, Turcia şi Ucraina), document care consacră Forumul de Cooperare la Marea Neagră în domeniul colaborării dintre autorităţile de frontieră din ţările riverane Mării Negre, obiectivul acestuia fiind să asigure desfăşurarea întâlnirilor, dezbaterilor, schimbului de informaţii şi experienţă, precum şi dezvoltarea ideilor şi principiilor de bază ale colaborării.

Preşedinţia Forumului este deţinută anual de către fiecare stat membru, Poliţia de Frontieră Română finalizând cel de-al patrulea mandat.

Periodic au loc întâlniri, la nivel de experţi, în vederea planificării de acţiuni comune care au principal obiectiv dezvoltarea securităţii şi stabilităţii în cadrul cooperării dintre statele riverane Mării Negre, prin:

  • Promovarea păcii şi stabilităţii în regiune pe baza încrederii şi securităţii între statele riverane Mării Negre;
  • Intensificarea legăturilor existente între agenţiile de frontieră/gărzile de coastă pentru prevenirea migraţiei ilegale, traficului de droguri, substanţelor psihotrope, a substituenţilor şi precursorilor acestora, muniţiilor, explozivilor, substanţelor radioactive si otrăvitoare, precum şi întărirea siguranţei şi securităţii navigaţiei în Marea Neagră;
  • Punerea bazelor cooperării în ceea ce priveşte protecţia resurselor naturale ale Mării Negre şi prevenirea încălcării regulilor privind pescuitul;
  • Prevenirea poluării maritime şi protecţia mediului înconjurător maritim;
  • Promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe probleme de oceanografie şi hidrografie în Marea Neagră.

 

  • Poliţia de Frontieră Română a predat Ucrainei preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră
  • Poliţia de Frontieră Română a predat Ucrainei preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră
  • Poliţia de Frontieră Română a predat Ucrainei preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe